Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nivolumab godkendes til to nye indikationer

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, anbefaler, at det immunterapeutiske lægemiddel nivolumab (Opdivo) godkendes til både avanceret nyrekræft (renalcellekarcinom) og lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft.

Læs mere ...

Barsk modtagelse af Medicinrådet

Mens regionernes lancering af det nye Medicinråd i første omgang så ud til at blive modtaget med næsten lutter venligt anerkendende nik, er reaktionen markant mere blandet her en uge efter. Læs her hvad politikere, patienter og lægefaglige organisationer mener om afløseren for KRIS og RADS.

Læs mere ...