Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Brystkræft-kemo testes mod tarmkræft

I en ny forsøgsbehandling får patienter med tarmkræft kemomidlet epirubicin, som i øjeblikket bruges mod brystkræft. Håbet er, at det kan føre til en bedre behandling af patienter med spredt tarmkræft.

Man ved, at kvinder, der har en fejl i genet TOP2A, har bedre gavn af behandlingen med epirubicin end andre. Ved at undersøge væv fra en stor gruppe patienter med tarmkræft, har professor Nils Brünner fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet, og hans kolleger vist, at omkring 10 procent af dem havde en fejl i TOP2A-genet. Det har ført til, at forskerne i samarbejde med læger på Odense Universitetshospital nu undersøger kræftceller fra patienter med spredt tarmkræft for at finde de patienter, der har den genetiske ændring, og tilbyder dem forsøgsbehandling med epirubicin.

Indtil videre har seks patienter deltaget i forsøget. Der kommer løbende flere med, og forsøget fortsætter, til i alt 25 patienter har deltaget. Patienterne kan maksimalt få 10 behandlinger med tre ugers mellemrum. Undervejs bliver patienterne scannet efter hver tredje behandling for at se, om behandlingen virker, og om man skal fortsætte.

Ud af de patienter, lægerne i Odense indtil videre har behandlet, har én oplevet, at kræftsvulsterne blev mindre. Inden behandlingen havde patienten spredning til blandt andet æggestokke og leveren, og tilsammen var kræftknuderne i hendes krop 154 mm. Efter tre behandlinger med epirubicin var den samlede størrelse på kræftknuderne krympet til 74 mm. Andre patienter har ikke haft gavn af behandlingen, eller den har kun virket en kortere periode.

Forhåbningen med projektet er, at man ved at bruge TOP2A som markør for, hvilke patienter der sandsynligvis har gavn af epirubicin, kan forlænge livet for nogle tarmkræftpatienter, samtidig med at de har en god livskvalitet.

FORSIDEN LIGE NU

Vi vil gerne være med til at lave forsøg med cannabis

18. januar 2018 Samfund Signe Juul Kraft
I stedet for at bruge størstedelen af de økonomiske midler i den nye forsøgsordning med medicinsk cannabis på administration og overvågning, bør man bruge penge på lodtrækningsforsøg, der kan fortælle noget om cannabissens effekt og sikkerhed. Det mener…

DSKO-formand: Cannabis-ordningen udfordrer tilliden til lægen

18. januar 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Den forsøgsordning med medicinsk cannabis til blandt andre kemopatienter, som trådte i kraft ved årsskiftet, giver patienterne urealistiske forventninger og udfordrer tillidsforholdet mellem læge og patient. Det mener formand for Dansk Selskab for Klinisk…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift