Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

KRIS afviser ibrugtagning af Stivaga til GIST

Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, afviser national ibrugtagning af Stivaga (regorafenib) til tredjelinjebehandling af metastatisk GastroIntestinal Stromal Tumor (GIST), der er en særlig type bløddelssarkom i mave-tarmsystemet.

Beslutningen blev truffet på sidste møde i KRIS 14. juni.

Det er Vestdansk sarkomgruppe, som har fremsendt en ansøgning om ibrugtagning af regorafenib som standardbehandling til metastatisk GIST i tredje linje.  Ifølge KRIS henviser Vestdansk sarkomgruppe til et studie, hvor den gennemsnitlige progressionsfrie overlevelse (PFS) ved behandling med Stivaga er 4,8 måneder mod 0,9 måneder ved placebo. KRIS bemærker, at der ikke er vist effekt over for aktiv komparator (tyroxinkinasehæmmer), at effekten på PFS overfor placebo er beskeden samt at der ikke er vist effekt på overlevelse.  På den baggrund anbefaler KRIS ikke Stivaga som standardbehandling af metastatisk GIST. 

FORSIDEN LIGE NU

Meldgaard om immunterapi: Vi ser kun toppen af isbjerget

19. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Der er ingen tvivl om, at immunterapi har gjort en kæmpe forskel for lungekræftbehandlingen og at behandlingen er kommet for at blive. Det er dog vigtigt at huske på, at der stadig mangler meget viden om immunterapi, mener overlæge Peter Meldgaard fra…

CT-scanning på vej til at blive prognostisk værktøj

19. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Inden for den nærmeste fremtid vil CT-scanninger kunne bruges til at forudsige, hvilke patienter med lungekræft det vil gå godt, og hvilke det vil gå skidt.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift