Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

KRIS afviser ibrugtagning af Stivaga til GIST

Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, afviser national ibrugtagning af Stivaga (regorafenib) til tredjelinjebehandling af metastatisk GastroIntestinal Stromal Tumor (GIST), der er en særlig type bløddelssarkom i mave-tarmsystemet.

Beslutningen blev truffet på sidste møde i KRIS 14. juni.

Det er Vestdansk sarkomgruppe, som har fremsendt en ansøgning om ibrugtagning af regorafenib som standardbehandling til metastatisk GIST i tredje linje.  Ifølge KRIS henviser Vestdansk sarkomgruppe til et studie, hvor den gennemsnitlige progressionsfrie overlevelse (PFS) ved behandling med Stivaga er 4,8 måneder mod 0,9 måneder ved placebo. KRIS bemærker, at der ikke er vist effekt over for aktiv komparator (tyroxinkinasehæmmer), at effekten på PFS overfor placebo er beskeden samt at der ikke er vist effekt på overlevelse.  På den baggrund anbefaler KRIS ikke Stivaga som standardbehandling af metastatisk GIST. 

FORSIDEN LIGE NU

Danske forskere videreudvikler ultrapræcis MR-scanningsteknologi

16. marts 2018 Diagnostik Signe Juul Kraft
En ny, ultrapræcis metode til brug ved MR-scanning af blandt andet kræftpatienter vil blive både billigere og nemmere, hvis det med et nyt projekt fra DTU Elektro lykkes at skabe en såkaldt SPIN BANK.

Nationalt netværk skal sætte fokus på fælles beslutningstagning

16. marts 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) har givet 140.000 kr. til at starte et nyt nationalt netværk for såkaldt ’shared decision making’ (fælles beslutningstagning) inden for strålebehandling af brystkræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift