Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

KRIS afviser ibrugtagning af Stivaga til GIST

Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, afviser national ibrugtagning af Stivaga (regorafenib) til tredjelinjebehandling af metastatisk GastroIntestinal Stromal Tumor (GIST), der er en særlig type bløddelssarkom i mave-tarmsystemet.

Beslutningen blev truffet på sidste møde i KRIS 14. juni.

Det er Vestdansk sarkomgruppe, som har fremsendt en ansøgning om ibrugtagning af regorafenib som standardbehandling til metastatisk GIST i tredje linje.  Ifølge KRIS henviser Vestdansk sarkomgruppe til et studie, hvor den gennemsnitlige progressionsfrie overlevelse (PFS) ved behandling med Stivaga er 4,8 måneder mod 0,9 måneder ved placebo. KRIS bemærker, at der ikke er vist effekt over for aktiv komparator (tyroxinkinasehæmmer), at effekten på PFS overfor placebo er beskeden samt at der ikke er vist effekt på overlevelse.  På den baggrund anbefaler KRIS ikke Stivaga som standardbehandling af metastatisk GIST. 

FORSIDEN LIGE NU

Medicinrådet anbefaler to nye præparater til kræft i blære og urinveje

14. december 2017 Underlivskræft Nina Bro
Nivolumab og pembrolizumab anbefales af Medicinrådet som mulige standardbehandlinger til kræft i blære og urinveje. Der skal hurtigst muligt udarbejdes en behandlingsvejledning, som rangordner præparaterne i forhold til hinanden, skriver Medicinrådet i…

Medicinrådet vil være fleksibelt over for industribetalte rejser i 2018

28. november 2017 Samfund Signe Juul Kraft
Hvordan skal Medicinrådet forholde sig til, hvis et indstillet fagudvalgsmedlem har deltaget i en industribetalt kongres? Det spørgsmål blev diskuteret på seneste møde i Medicinrådet, 9. november.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift