Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Blodprøve kan være alternativ til afføringsprøve ved tarmkræft-screening

En test, som identificerer cirkulerende tumorceller (CTC'er), der er til stede i blodbanen, kan med stor nøjagtighed opdage kolorektalkræft i et tidligt stadium. Det viser en ny undersøgelse, som blev udført på Chang Gung Memorial Hospital, Taoyuan, Taiwan.

”Vores undersøgelse er vigtig, fordi der stadig er modstand hos patienterne i forhold til at bruge afføringstest eller koloskopi til at opdage kolorektalkræft. Vores resultater kan pege på en løsning for folk, der er tilbageholdende med at få en indledende screeningskoloskopi eller ikke får returneret de afføringbaserede testkits, som de får fra deres læge,” siger forskningsleder Wen-Sy Tsaif.

I studiet indskrev forskerne 620 personer over 20 år, der kom til hospitalet for rutinemæssig koloskopi eller havde en bekræftet kolorektalkræft-diagnose. På baggrund af koloskopi og biopsi blev 438 personer fundet at have enten adenomatøse polypper (præ-kræftfremkaldende vækst) eller tidligt til senstadie kolorektalkræft. De resterende undersøgelsesdeltagere havde ingen tegn på præ-kræftfremkaldende vækst eller kolorektalkræft (sammenligningsgruppe).

Alle 620 personer fik testet 2 ml blod for CTC. Blodprøverne blev behandlet ved hjælp af CMx, et assay, der fanger sjældne CTC'er, som dem, der findes i kræft i tidlig stadium, på en lipidcoated chip, der efterligner humant væv. Resultaterne af disse analyser blev derefter i en blindet analyse sammenlignet med koloskopi-resultaterne.

Forskerne fandt frem til, at specificitetsværdierne var 97,3 procent, hvilket indikerer en meget lav sandsynlighed for et falsk positivt resultat.

Undersøgelsesresultaterne viste, at følsomheden varierede fra 77 procent til påvisning af CTC i præ-kræftlæsioner, til 87 procent for fase I-IV-kræft. Forskerne udregnede også nøjagtigheden af ​​resultaterne, der tager hensyn til både følsomhed og specificitet, og fandt ud af, at testens nøjagtighed var høj og varierede fra 84 til 88 procent mellem prækræft og kræftprøver. Nøjagtigheden af ​​denne test var bedre end den for fækalt okkult blodprøvning (FOBT).

Forskerne bag undersøgelsen henviser til, at nylige undersøgelser har fundet, at over 80 procent af patienterne, der er tilbageholdende med at gennemgå kolonoskopi-screening, vil være mere modtagelige for en blodprøve end en afføringsbaseret screening.

En række undersøgelser har desuden fundet ud af, at overkommelighed er den primære årsag til ikke at blive screenet. Udover at være overkommelig for patienten, har CTC-testen, ifølge forskerne, også en overkommelig pris på potentielt mindre end 100 $ (cirka 600 kr.)

Forfatterne planlægger at validere brugen af ​​CTC-testning i den generelle befolkning i Taiwan og at gennemføre undersøgelser i USA. Ifølge forfatterne kan den teknologi, der anvendes i deres studie, potentielt anvendes til undersøgelse for andre faste tumorer, såsom bryst-, lunge- og prostatakræft.

FORSIDEN LIGE NU

Danske forskere tester som de første T-celleterapi mod æggestokkræft

20. februar 2018 Underlivskræft Signe Juul Kraft
Herlev Hospitals Center for Cancer Immunterapi (CCIT) er som det første i verden i gang med at teste immunterapiformen T-celleterapi mod æggestokkræft. De første resultater er lovende, fortæller projektets leder professor Inge Marie Svane.

Nye anbefalinger for håndtering af bivirkninger ved immunterapi

20. februar 2018 Behandlinger Signe Juul Kraft
Det amerikanske selskab for klinisk onkologi, ASCO, og National Comprehensive Cancer Network (NCCN) udgiver en række anbefalinger til vurdering og behandling af bivirkninger relateret til immune checkpoint-hæmmere.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift