Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Partikelterapi var hovedtema på velbesøgt årsmøde

Et af hovedtemaerne på Dansk Selskab for Klinisk Onkologis (DSKO) årsmøde 23.-25. marts var partikelterapi.

De senere år har det været diskuteret, hvordan partikelterapi kan indføres i Danmark, og ikke mindst hvor behandlingen skulle foregå. Aarhus Universitetshospital endte med at løbe med af med sejren om placeringen af Dansk Center for Partikelterapi, og nu er fokus på at få lanceret behandlingen på den mest hensigtsmæssige måde, fortæller DSKO’s formand Lars Henrik Jensen.

Han understreger, at der blandt kræftpatienternes læger, onkologerne, er stor opbakning til Dansk Center for Partikelterapi.

”Der har politisk været noget polemik omkring, hvor centret skulle ligge henne. Men fra onkologernes side er det nu et overstået kapitel, og der er enighed om, at det her center er et nationalt projekt. Så for os handler det nu om at få det lanceret på en god og ordentig måde, så vi får fælles fagligt fodslag og sikrer, at alle patienter har adgang til behandlingen, uanset hvor i landet de bor. Der er et utrolig godt samarbejde omkring den her behandling, og stemingen er meget optimistisk,” siger Lars Henrik Jensen.

Han håber, at den lægefaglige indstilling til at løse opgaven i fællesskab også smitter af på sygehusejere og politikere.

Det faglige arbejde med at finde ud af, hvordan man får fundet de patienter, hvor partikelterapi kan gøre en forskel, og hvordan man kan få lavet nogle gode udviklings- og forskningsprojekter, er skudt i gang.

”Vi skal have etableret noget fælles uddannelse, så vi kan få uddannet de folk, der skal være på centret, og vi skal sikre, at de enkelte kræftlæger rundt omkring på sygehusafdelingerne kender til, hvor den her behandling kan gøre en forskel. Derudover er der et stort arbejde med at få lavet forsøgsprotokoller og udviklingsarbejde, så vi kan bruge denne her nye behandlingsmulighed til at finde nye og bedre måder at behandle kræft på,” siger Lars Henrik Jensen.

I øjeblikket laves der aftaler om uddannelse og ophold på centret for alle onkologer, og de multidisciplinære cancergrupper, DMCG’erne, er inddraget i arbejdet med at lave protokoller for at udvikle behandlingen yderligere. Der er bred enighed om at sikre alle relevante danske patienter denne behandlingsmulighed, fortæller Lars Henrik Jensen.

Indtil centret er klar til første patient om godt et år, får danske patienter behandling i Sverige eller USA.

Mødet spændte bredt

Udover partikelterapi handlede fredagens årsmødeprogram om, hvordan man kan kombinere forskelige behandlinger, og der blev afholdt en videnskabelig session, hvor yngre onkologer præsenterede deres forskning.

Lørdag formiddag stod i den store verdens tegn. DSKO delte rejselegater á 100.000 kr. ud til onkologer, der gerne vil ud i verden på et klinisk ophold eller i forskningsøjemed. Det er vigtigt, at danske onkologer drager udenlands, mener Lars Henrik Jensen.

”Onkologien er et internationalt speciale. Vi ved præcist, hvad der sker rundt om i verden inden for vores område. Men det er også vigtigt at komme ud og prøve at arbejde i udlandet. Det satte vi fokus på ved at uddele legater og afholde en stribe foredrag med folk, som har været sendt ud i verden,” siger han.

Alt i alt er Lars Henrik Jensen godt tilfreds med årsmødet.

”Vi havde en dejlig blanding af højt kvalificerede indlæg med internationale eksperter, unge danske forskere, der fremlagde forskningsresultater, netværksdannelse og en masse gode uformelle diskussioner. Det var et årsmøde, der spændte meget bredt,” siger han.

Lars Henrik Jensen oplyser, at 180 onkologer deltog på årsmødet, ud af et samlet medlemstal på cirka 400, og det er en fremgang i forhold til sidste år, hvor mange onkologer ikke måtte deltage på grund af implementeringen af it-systemet Sundhedsplatformen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift