Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Ny app hjælper til håndtering af bivirkninger fra immunterapi

En nyudviklet app skal hjælpe onkologer og hæmatologer til at håndtere bivirkninger ved immunterapi med check-point hæmmere. App’en er udviklet af klinisk professor Inge Marie Svane, overlæge Henrik Schmidt og overlæge Lars Bastholt.

I takt med, at immunterapien breder sig med stor hast til nye patientkategorier, både indenfor onkologien og hæmotologien, opstår store udfordringer med de helt nye bivirkningsprofiler, som disse medikamenter har.

Derfor har de tre med økonomisk støtte fra Roche fået lavet en app, der hjælper behandlere til på en overskuelig måde at håndtere bivirkningerne.

”Vi i melanomgruppen var de første, der fik fingre i immunterapibehandlingen. Og vi fik hurtigt indsigt i, hvordan man håndterer bivirkninger. Vi fik skabt en masse skriftlige algoritmer og undervist vores personale. Det fungerede fint, og de erfaringer kunne vi jo give videre,” siger overlæge Lars Bastholt, Onkologisk Afdeling, OUH.

”Vores algoritmer kan bruges fælles nationalt i hverdagen. Og mens behandlingen er begyndt at brede sig til andre tumorområder, bl.a. lunge- og prostatacancer, har vi været ude og undervise behandlere af de andre patientgrupper. Og den deling af viden fortsætter,” siger han.

”Sagen er jo, at ligegyldigt, hvilken kræftsygdom vi behandler og ligegyldigt hvilket stof vi bruger, er bivirkningerne stort set de samme. Derfor fungerer de fælles algoritmer så godt.”

Indenfor melanombehandlingen har de tre eksperter udarbejdet retningslinjer for håndtering af bivirkninger, som frit kan benyttes ved behandling af de nye tumorgrupper. Og de tre står bag den nationale vejledning i håndtering af bivirkninger. Den applikation, der er udviklet kan også anvendes på en almindelig PC via linket:

https://immuntox.dk/app/www/

Applikationen, der hele tiden vil blive opdateret, er en fortsættelse af det arbejde, der har til formål at gøre det endnu nemmere at følge algoritmerne.

”Det har været meget nemmere at udvikle denne app end vi troede, og den har allerede vist sig at fungere rigtig godt. Hvis man bruger den, gør man i hvert fald ikke noget forkert.

Den er henvendt til behandlere, som vil kunne bruge den i dagligdagen, men patienter er også velkomne til at se med,” siger Lars Bastholt.

App’en hedder ImmunTox og kan frit downloades i Appstore og Google Play.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift