Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

519 overskridelser af brystkræft-ventetider i Nordjylland

Sundhedsstyrelsen har modtaget en ekstraordinær indberetning fra Region Nordjylland om manglende overholdelse af de maksimale ventetider for kvinder, der udredes efter mammografiscreening.

Overskridelsen skyldes primært uklare procedurer for vurdering af røntgenbilleder og drejer sig om op imod 519 overskridelser i perioden 1. maj 2014 til og med 10. februar 2017. 

Region Nordjylland har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelserne handler om 519 kvinder, som har fået tilbudt opfølgende undersøgelse efter mammografiscreening, hvor undersøgelsesdato ligger mere end 14 kalenderdage efter, at der er fundet forandringer på mammografiscreeningen. De 519 kvinder blev undersøgt fra 1 og 53 kalenderdage efter 14-dages fristen.

”I Sundhedsstyrelsen ser vi med stor alvor på, at regionen har haft utilstrækkelige procedurer for vurdering og indkaldelse af kvinderne, når mistanke om kræft opstår ved borgernes deltagelse i screeningsprogrammet for brystkræft. Borgerne skal have fuld tillid til, at procedurer og rettigheder bliver overholdt. Fra Sundhedsstyrelsens side præciserede vi reglerne i 2014, da der var fokus på det nye screeningsprogram for tarmkræft. Vi har haft en god dialog med Region Nordjylland, og vi er tilfredse med de ledelsesmæssige skridt regionen har taget i forhold til de berørte kvinder, og til fremover at sørge for at få indkaldt til forundersøgelser efter mammografiscreening i tide,” siger enhedschef Janet Samuel, Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Reglerne siger, at regionen skal tilbyde en dato for forundersøgelse senest 14 dage efter, at der er opstået mistanke om kræft i forbindelse med en mammografiscreening. Kan regionen ikke det, skal patienten have tilbud om henvisning til en forundersøgelse på et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandlingen inden for den fastsatte maksimale ventetid.

Overskridelserne i Region Nordjylland vil blive drøftet på det førstkommende møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet for at sikre, at regionerne er bekendt med den type fejl, der har ført til overskridelserne, og at erfaringerne fra Region Nordjylland bliver delt.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift