Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Vi har vist, at ved at bruge webbaseret rapportering af symptomer, advarer man behandlerteamet om problemer, hvor handling er påkrævet," pointerede Ethan M. Basch, der præsenterede undersøgelsens resultater på ASCO. Foto: ASCO/Scott Morgan

Webrapportering øger overlevelse med fem måneder

ASCO 2017: Kræftpatienter kan forlænge deres overlevelse markant ved at indberette deres symptomer via en simpel webbaseret løsning.

Det viser en ny undersøgelse offentliggjort søndag på den amerikanske onkologikongres, ASCO 2017 i Chicago (Abstrakt LBA2).

Deltagerne i studiet var patienter med metastaseret cancer, og det viste sig, at de havde stor fordel ved at rapportere symptomer realtime til en kliniker, herunder længere overlevelse.

Patienter, der brugte et internetværktøj til regelmæssigt at rapportere symptomer mens de modtog kemoterapi, havde en median længere overlevelse på fem måneder.

”Onlinetekonologi har ændret kommunikationen i praktisk taget alle livets aspekter, og nu ser vi, at det også tillader patienter at påtage sig en aktiv rolle i deres egen behandling og at få hurtig kontakt til deres behandler,” siger dr. Harold J. Burstein, der er en af ASCOs eksperter.

”Det er imponerende, at noget så enkelt som dette ikke bare øger livskvaliteten, men i dette tilfælde også hjælper patienter med at leve længere. Jeg tror, at der snart vil være flere kræftcentre, der vil adoptere denne model,” sagde han.

Resultaterne blev præsenteret på ASCO’s Plenary Session, hvor fire abstracts, der kan få indflydelse på patientbehandlingen i fremtiden, blev fremlagt.

”Patienter, der modtager kemoterapi har ofte alvorlige symptomer, men i halvdelen af tilfældene kender læger og sygeplejersker ikke til de symptomer,” siger førsteforfatter på studiet dr. Ethan M. Basch, professor i medicin ved Lineberger Comprehensive Cancer Center, University of North Carolina.

“Vi har vist, at ved at bruge webbaseret rapportering af symptomer, advarer man behandlerteamet om problemer, hvor handling er påkrævet. Dette lindrer patienterne lidelser og øger outcome,” siger han.

Et tidligere resultat fra samme studie viser, at brug af det webbaserede værktøj var forbundet med bedre livskvalitet, færre akutbesøg på hospitalet og færre indlæggelser. Sammenlignet med patienter, der modtog almindelig behandling, kunne de patienter, der benyttede sig af webkommunikationen klare kemoterapi længere.

”Den øgede overlevelse som vi registrerede, er måske beskeden, men den er større end effekten af mange targeted cancerpræparater for metastatisk cancer,” siger dr. Basch.

Studiet omfattede 766 patienter med avancerede solide tumorer (gynækologiske, bryst, lunger og urologiske), der modtog kemoterapi. Patienterne blev randomiseret til at rapportere deres symptomer via en tablet eller i en gruppe, hvis symptomer blev monitoreret og dokumenteret af klinikerne, som det er normal praksis. I den sidste gruppe diskuterede patienterne deres symptomer med deres onkolog og de blev også opmuntret til at ringe til hospitalet, hvis bekymrende symptomer opstod.

På ugebasis rapporterede patienterne i den første gruppe om 12 almindelige symptomer, herunder appetitløshed, vejrtrækningsproblemer, træthed, rødmen, kvalme og smerter. De inddelte dem på en fem-points skala. Det webbaserede værktøj, Symptom Tracking and Reporting, STAR, er udviklet med henblik på forskning.

Patienterne kunne rapportere deres symptomer fra hjemmet eller i lægens klinik ved konsultationer eller kemobehandlinger. Lægerne modtog patienternes rapport under besøget, og sygeplejerskerne modtog emails med advarsler, når patienterne rapporterede om alvorlige eller forværrede symptomer.

Alle patienter i interventionsgruppen, også dem, der kun havde lille erfaring med internettet, var villige og i stand til regelmæssigt at rapportere deres symptomer på web igennem hele kemoforløbet.

Tre ud af fire gange tog en sygeplejerske straks affære, når en patient rapporterede om alvorlige eller forværrede symptomer.

Sammenlignet med patienter, der modtog traditionel behandling, havde de patienter, som brugte det webbaserede selvrapporteringssystem en længere median overlevelse (31,2 måneder vs. 26 måneder).

Tags: ASCO 2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift