Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Jan Blaabjerg: Især æggestokkræftpatienter har risiko for underernæring

Jan Blaabjerg har besvaret vores spørgeskema om underernæring og mener, at det primært er et ledelsesansvar at sikre patienterne en sikker ernæring.

Niels Kroman i ernæringsundersøgelsen: Ernæring fylder meget lidt

"Patienterne spørger nogen gange ind til det, og så rådgiver sygeplejersken dem lidt i, at de skal huske at spise, som de plejer samt varieret. Når jeg møder mine patienter - er de her typisk under et døgn – og så er ernæringsproblematikker ikke noget der fylder.”

Læs hans besvarelser her

1) Demografiske oplysninger:

Køn: Mand
Alder: 64 år
Region: Region Syddanmark
Titel: Professor og overlæge

2) Hvilke typer kræft behandler du? 

”Jeg behandler livmoderkræft og æggestokkræft.”

3) Hvor mange kræftpatienter ser du om ugen, i gennemsnit?

”Jeg ser i gennemsnit 10-15 patienter om ugen.”

4) Er det din opfattelse, at kræftpatienter er i særlig risiko for underernæring? (Sammenlignet med andre patientgrupper?) 

”Ja, især æggestokkræft patienter, der ofte har væske i bughulen (ascites), hvor de taber store mængder protein (æggehvidestof). De har derfor ofte et lavt serum albumin, hvilket er et prognostisk dårligt tegn.”

5) Hvor meget fylder ernæring i din behandling af kræftpatienter? 

”Det fylder en del ved den primære kontakt, men også i forbindelse med både den præoperative og postoperative periode, især hos æggestokkræft patienter.”

6) Er du enig i følgende udsagn; " underernæring er meget udbredt blandt de kræftpatienter, vi behandler"? 

”Nej, selv om det ses blandt æggestokkræftpatienter grundet deres sygdom.”

7) Hvad gør i på din kræftafdeling for at hjælpe patienterne med ernæring? Vælg gerne flere og uddyb gerne: 

Svar:

Sondeernæring 
Ernæringsdrikke 
Individuelle kostplaner for patienterne 
Henvisning til kliniske diætister 

8) Synes du, at I gør nok for at imødegå problemet med underernæring blandt kræftpatienter på din afdeling? 

”Ja, det synes jeg, men det kunne være relevant med en undersøgelse af, hvordan andre centre gør i Danmark og Europa, hvorfor vi i regi af Nordic Society of Gynecologic Oncology (NSGO) er ved at iværksætte denne undersøgelse.”

9) Hvis nej, hvad forhindrer jer i at gøre mere? Vælg gerne flere og uddyb. 

Intet svar

10) Hvem har ansvaret for den enkelte patients ernæringssikkerhed? Uddyb gerne. 

Svar:

Lægen
Sygeplejersken 
Afdelingsledelsen 
Hospitalsledelsen 

"Det er et fælles ansvar, men de overordnede retningslinjer udstikkes af ledelsen. Det være sig afdelings- og hospitalsledelsen. Vi har som sygeplejersker og læger det overordnede ansvar for at udfylde den ramme, vores ledelse udstikker. Vi har også ansvaret for at gøre opmærksom på, hvis rammen skulle mangle, men det gør den nu ikke!"

11) Hvem bør have ansvaret for igangsættelse af ernæringsindsatsen? Uddyb venligst. 

 

Samme svar og betragtning som oven for

12) Er du enig i følgende udsagn. "onkologerne bør spille en mere aktiv rolle i forhold til ernæringsindsatsen til kræftpatienter"? Uddyb gerne!

”Nej, jeg synes, der gøres en stor indsats.”

13) Oplever I - på din afdeling - at måtte udskyde medicinsk/og/eller kirurgisk behandling pga. kræftpatientens ernæringstilstand? Vælg et svar og uddyb. 

Svar: Aldrig 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift