Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdateret forløbsprogram for kræftrehabilitering og -palliation på vej

Sundhedsstyrelsen har sendt et revideret forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i høring. Programmet beskriver den samlede indsats og har fokus på at sikre kvalitet og sammenhæng samt at inddrage patienter og pårørende i processen.

Forløbsprogrammet, som er en del af indsatserne i Kræftplan IV, skal styrke den faglige indsats omkring rehabilitering og palliation ved kræftsygdom samt organiseringen af indsatsen. Formålet er at give berørte personer med kræft og deres familier den bedst mulige hjælp og vejledning i forbindelse med kræft og sygdommens senfølger.

Forløbsprogrammet henvender sig til planlæggere og ledere på sygehuse, i praksis og kommunerne samt fagprofessionelle, der er involveret i kræftpatienters forløb med rehabilitering og palliation. Programmet bygger på nyeste viden på området samt ekspertviden og praksiserfaringer fra en arbejdsgruppe.

Den første version af forløbsprogrammet blev offentliggjort i 2012, og regioner og kommuner har siden da været i gang med at implementere det. En nyere kortlægning af området viser dog, at der fortsat er væsentlige forskelle i de indsatser, som mennesker med kræft tilbydes, herunder hvordan deres behov bliver afdækket. Ligeledes er der på landsplan store forskelle på, hvor ofte praktiserende læger henviser til kommunale forebyggelsestilbud med henblik på rehabilitering. 

Forløbsprogrammet er således en revision af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram fra 2012. Revisionen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt sammensat arbejdsgruppe.

Forløbsprogrammet er i høring til og med fredag den 16. marts 2018 kl 12.00. 

FORSIDEN LIGE NU

Danske forskere videreudvikler ultrapræcis MR-scanningsteknologi

16. marts 2018 Diagnostik Signe Juul Kraft
En ny, ultrapræcis metode til brug ved MR-scanning af blandt andet kræftpatienter vil blive både billigere og nemmere, hvis det med et nyt projekt fra DTU Elektro lykkes at skabe en såkaldt SPIN BANK.

Nationalt netværk skal sætte fokus på fælles beslutningstagning

16. marts 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) har givet 140.000 kr. til at starte et nyt nationalt netværk for såkaldt ’shared decision making’ (fælles beslutningstagning) inden for strålebehandling af brystkræft.