Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq-kombination øger PFS for nyrekræft

Tecentriq (atezolizumab) og Avastin (bevacizumab) reducerer risikoen for sygdomsforværring eller død som førstelinjebehandling af avanceret eller metastatisk nyrecellekarcinom (mRCC).

Det viser fase III-studiet IMmotion151.

De patienter, der i undersøgelsen fik Tecentriq plus Avastin, havde en 26 procent reduceret risiko for sygdomsforværring eller død sammenlignet med personer behandlet med Sutent (sunitinib). Den gennemsnitlige progressionsfrie overlevelse var 11,2 måneder for de patienter, der fik kombinationsbehandlingen og 7,7 måneder for de patienter, der fik Sutent.

Data for samlet overlevelse er stadig umodne, men er ifølge Roche opmuntrende.

Sikkerheden for kombinationen Tecentriq og Avastin var i overensstemmelse med den kendte sikkerhedsprofil for de enkelte lægemidler, og hvad der tidligere blev rapporteret i fase II-studiet IMmotion150. Der blev ikke identificeret nye sikkerhedssignaler med kombinationen. Graden af ​​behandlingsrelaterede bivirkninger i grad 3-4 var lavere med Tecentriq- og Avastin-kombinationen (40 procent) end i Sutent-gruppen (54 procent) hos alle behandlede patienter.

Observationer af en  undergruppeanalyse af kombinationen Tecentriq og Avastin indikerede, at en numerisk forskel i PFS, der favoriserer Tecentriq hos mennesker, hvis sygdom udtrykte PD-L1, blev set på tværs af alle patientfaktorgrupper sammenlignet med Sutent.

FORSIDEN LIGE NU

Danske forskere videreudvikler ultrapræcis MR-scanningsteknologi

16. marts 2018 Diagnostik Signe Juul Kraft
En ny, ultrapræcis metode til brug ved MR-scanning af blandt andet kræftpatienter vil blive både billigere og nemmere, hvis det med et nyt projekt fra DTU Elektro lykkes at skabe en såkaldt SPIN BANK.

Nationalt netværk skal sætte fokus på fælles beslutningstagning

16. marts 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) har givet 140.000 kr. til at starte et nyt nationalt netværk for såkaldt ’shared decision making’ (fælles beslutningstagning) inden for strålebehandling af brystkræft.