Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Første PARP-hæmmer til brystkræft godkendt i USA

De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, har godkendt olaparib (Lynparza) til behandling af visse patienter med metastatisk brystkræft, hvis tumorer har den specifikke arvelige genetiske mutation BRCA. Olaparib er den første PARP-hæmmer, der godkendes til behandling af brystkræft.

Læs mere ...

Ny vaccineteknik bekæmper brystkræft hos mus

En ny vaccineteknik kan hjælpe kroppens eget immunforsvar med at nedkæmpe HER2-positiv brystkræft i mus. Det viser forskning fra Københavns Universitet og University of Bologna. Teknikken har stort potentiale, hvis effekten er den samme hos mennesker, vurderer forskerne.

Læs mere ...

Kisquali forbedrer den progressionsfri overlevelse ved præmenopausal brystkræft

CDK4/6-hæmmeren Kisqali (ribociclib) i kombination med en aromatasehæmmer eller tamoxifen og goserelin som indledende endokrinbaseret behandling forlænger den progressionsfri overlevelse (PFS) signifikant sammenlignet med endokrin-behandling alene hos præmenopausale eller perimenopausale kvinder med HR+/HER2-fremskreden eller metastatisk brystkræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift