Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny viden om monocytter i alvorlig brystkræft

En ny undersøgelse fra Lunds Universitet bidrager med ny viden om mekanismerne i den aggressive triple-negativ brystkræft.

Resultaterne blev for nylig offentliggjort i Nature Communications.

Triple-negativ brystkræft er en meget aggressiv form for brystkræft, som tegner sig for næsten en tiendedel af brystkræfttilfælde, og er udbredt blandt yngre kvinder.

I undersøgelsen har de svenske forskere undersøgt monocytters (hvide blodlegemer, der er en del af kroppens immunsystem) rolle i triple-negativ brystkræfttumorer.

Resultaterne viser, at monocytterne styrker deres tilstedeværelse i tumorens lokale miljø takket være en cirkulær bane. Ved at starte en kæde af reaktioner, der påvirker blandt andet bindevæv, så det udtrykker et bestemt protein, tiltrækkes flere og flere nye monocytter til tumorens miljø. Disse monocytter har forbedret overlevelsesevne samt evne til at formere sig i det aggressive tumormiljø. Forskerne mener, at monocytternes ’feedback-sløjfe’ forstærker dannelsen af ​​en reaktiv stroma, der bidrager til den aggressive fænotype af triple-negative brystkræfttumorer.

Monocytters effekt kan være en anden, måske endda positiv, i andre, mindre aggressive, brystkræfttumorer, påpeger de svenske forskere bag undersøgelsen.

De fremhæver desuden relevansen af deres resultater i henhold til, at der i lige nu foregår kliniske undersøgelser af antistoffer, der kan påvirke monocytterne i triple-negative brystkræfttumorer. Resultaterne forventes klar inden for to til tre år, og forhåbningen er at kunne begrænse spredning og tumorvækst hos kvinder med triple-negativ brystkræft.

Undersøgelsen er baseret på data fra laboratorieundersøgelser på friske celler, vævsprøver, cellelinjer og mus.

FORSIDEN LIGE NU

Patienter spiller nøglerolle i fremtidens lungekræftkontrol

17. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Noget af det hotteste på kræftområdet lige nu, og et gennemgående tema på årets WCLC, er ord, der starter med ’patient’: patientinddragelse, patientrapportering, patientoplevet værdi osv.

WCLC bekræfter udsigten til lungekræft som kronisk sygdom

17. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Fem-årsoverlevelsen for lungekræftpatienter skal fordobles til 25 procent inden udgangen af 2030. Sådan lyder det erklærede mål i Visionsprojekt Lungekræft, som er resultatet af en visionskonference, som Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) afholdt i…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift