Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stamcelletransplantation øger overlevelsen ved myelomatose

Patienter med myelomatose, som får autolog stamcelletransplantation (ASCT), overlever længere uden sygdomsprogression end dem, der kun får kemoterapi.

Det viser tidlige resultater fra et italiensk fase 3-studie, der præsenteres fredag på ASCO fredag 3. juni (Abstrakt 8000).

Undersøgelsen omfatter 1.266 nydiagnosticerede myeolomatosepatienter under 65 år. Efter indledende behandling med bortezomib, cyclophosphamid og dexamethason, blev patienterne randomiseret til enten at modtage bortezomib, melphalan og prednison eller højdosis melphalan efterfulgt af ASCT.
I anden fase af undersøgelsen blev patienterne i begge grupper randomiseret til konsoliderende behandling med bortezomib, lenalidomid og dexamethason eller ingen konsoliderende behandling. Alle patienter fik vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Lavere risiko for progression

På tidspunktet for analysen var den gennemsnitlige opfølgningstid efter den første behandlingsrandomisering to år. Mens den gennemsnitlige progressionsfri overlevelse endnu ikke var nået, viste data, at sygdommen skred langsommere frem hos de patienter, der fik stamcelletransplantationer, end hos dem, der fik bortezomib, melphalan og prednison uden transplantation. Blandt patienter, der endnu ikke havde oplevet sygdomsprogression, havde patienterne i ASCT-armen 24 procent lavere risiko for progression på et senere tidspunkt i forhold til dem, der ikke havde modtaget transplantation.
Fordelen ved transplantation blev bekræftet i en yderligere analyse, hvor gevinsten viste sig at være endnu større blandt visse patienter med høj risiko for tidlig progression. Patienter med fremskreden sygdom, der fik ASCT, havde 48 procent lavere chance for progression i forhold til dem, der ikke modtog transplantation.

Blandt patienter med visse højrisiko-genetiske faktorer, blev ASCT associeret med 28 procent mindre risiko for fremtidig progression i forhold til VMP-terapi uden transplantation.

Patienter, som modtog ASCT var også mere tilbøjelige til at opnå en høj behandlingsrespons, med en reduktion i tumorcellemassen på mindst 90 procent; 84 procent versus 74 procent.
Forskerne bag undersøgelsen mener, at resultaterne viser, at ASCT bør forblive den foretrukne behandling for patienter med myelomatose, der er max 65 år.

Om ASCT

Ved autolog stamcelletransplantation (ASCT) høstes patientens bloddannende stamceller fra blodet og lagres. Efter behandling med højdosis-kemoterapi, gives stamcellerne tilbage til patienten.

Tags: ASCO 2016

FORSIDEN LIGE NU

Medicinrådet vil være fleksibelt over for industribetalte rejser i 2018

28. november 2017 Samfund Signe Juul Kraft
Hvordan skal Medicinrådet forholde sig til, hvis et indstillet fagudvalgsmedlem har deltaget i en industribetalt kongres? Det spørgsmål blev diskuteret på seneste møde i Medicinrådet, 9. november.

Dansk kræftprofessor blandt verdens mest citerede forskere

28. november 2017 Samfund Signe Juul Kraft
Professor Anne Tjønneland er for tredje år i træk kåret som en af verdens mest citerede forskere. I en ny opgørelse er Anne Tjønneland således en af ca. 3.500 internationale forskere, der tilhører den øverste en procent mest citerede forskere inden for deres…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift