Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Glioblastoms oprindelse påvirker tumorvækst og kemo-følsomhed

Grafisk fremstilling

Svenske forskere har fundet en sammenhæng mellem glioblastoms oprindelsescelle og tumorvækst og følsomhed over for kemoterapi. 

Mere viden om, hvad der ligger bag dette forhold, kan føre til udvikling af mere effektive behandlinger af forskellige undergrupper af glioblastom, lyder det fra forskerne, hvis resultater er publiceret i Cell Reports.

Glioblastom er den mest almindelige form for primær hjernetumorer hos voksne og er så godt som uhelbredelig. Udviklingen af ​​mere effektive behandlinger er begrænset af, at glioblastom-tumorerne er så heterogene, hvilket vil sige, at tumorcellerne kan være meget forskellige, både mellem patienter og inden for samme tumor. Heterogeniteten mellem de forskellige tumorer skyldes til dels, at tumoren kan tage udgangspunkt i forskellige typer af hjerneceller. Glioblastoms oprindelsesceller kan enten være umodne neurale stamceller eller mere udviklede gliaceller.

For at udvikle bedre behandlinger for glioblastom, er der behov for mere viden om, hvordan kildecellen påvirker kræftcellernes egenskaber. I den aktuelle undersøgelse brugte forskerne flere klinisk relevant glioblastommodeller i mus og fandt, at de tumorer, der kom fra umodne neurale stamceller, udviklede sig hurtigere og var mere ondartet end tumorer opstået fra de mere udviklede gliaceller.

For at finde ud af, hvordan kildecellen påvirkede glioblastomcellernes egenskaber, analyserede forskerne aktiviteten af ​​et stort antal gener i tumorer af forskellig oprindelse, og var på den måde i stand til at identificere et ’gensignatur’ bestående af næsten 200 gener.

Ved at sammenligne gensignaturens aktivitet i glioblastomceller fra 60 patienter fandt forskerne, at en stor del af patienterne kunne separeres i undergrupper, der viste en lignende korrelation mellem genaktivitet, tumorcellelinje-egenskaber og celleoprindelse, som var blevet set i museundersøgelsen. Det antyder, at tumorcellers oprindelse har en direkte indvirkning også på humane tumors egenskaber, mener forskerne.

Karakteristisk for tumorcellerne var desuden, at deres følsomhed over for kræftmedicin også blev linket til oprindelsescellen. Ved hjælp af gensignaturanalysen så forskerne, at glioblastomceller med en umoden oprindelse udviste større samlet følsomhed over for kemo-midlet temozolomid end glioblastomceller, der var forbundet med mere modne progenitorceller.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift