Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lovende resultater for Zikavirus mod glioblastom

Ny forskning viser, at Zikavirus måske kan bekæmpe glioblastom. Forskere har tidligere forsøgt at bruge virus som behandling mod kræft, men det er første gang, man har undersøgt, om Zikavirus har en effekt på glioblastom, som er en aggressiv form for hjernekræft.

En af udfordringerne i behandlingen af gliobastom er, at sygdommen ofte vender tilbage. Det betyder, at selv om kemoterapi og operationer ofte kan fjerne de synlige kræfttumorer, kan der være enkelte, mikroskopiske små kræftstamceller tilbage, som kan være årsag til ny vækst af kræften.  

I de nyligt offentliggjorte forsøg i The Journal of Experimental Medicine har de amerikanske forskere vist, at kræftstamcellerne kan rammes med behandling med Zikavirus.

Forskerne har testet Zikavirusset på glioblastomstamceller fra patienter og på mus, som havde glioblastomer. Resultaterne viser, at Zikavirusset med høj præcision inficerede kræftstamcellerne og slog dem ihjel, mens det kun i ringe grad påvirkede de normale celler og de færdigudviklede kræftceller. Zikavirusset forlængede desuden musenes levetid. 

Forskerne kender endnu ikke hele årsagen til Zikavirussets effekt på glioblastomstamcellerne, men de mener, det kan hænge sammen med, at kræftstamcellerne reagerer anderledes end andre celler, på den betændelsestilstand, som virusinfektionen udløser. 

Forskernes mål er at afprøve behandlingen i kliniske forsøg med patienter, men inden de kommer så langt, skal der flere forsøg til i laboratoriet. Forskerne arbejder i øjeblikket på at modificere gener i Zikavirusset, så det angriber glioblastomstamcellerne endnu mere specifikt. En anden del af arbejdet går ud på at undersøge, hvordan behandlingen med Zikavirus kan kombineres med forskellige former for medicin, eksempelvis kemoterapi, for på den måde gøre behandlingen mere effektiv.

FORSIDEN LIGE NU

Medicinrådet: Keytruda giver vigtig klinisk merværdi for nogle blærekræftpatienter

16. november 2017 Underlivskræft Signe Juul Kraft
Keytruda (pembrolizumab) har en vigtig klinisk merværdi for patienter med lokalavanceret, inoperabel eller metastaserende blærekræft i performancestatus 0-1, som tidligere er behandlet med platinbaseret kemoterapi.

Medicinrådet: Evidensen for effekten af Opdivo til blærekræft er meget lav

16. november 2017 Underlivskræft Signe Juul Kraft
Evidensen for effekten af Opdivo (nivolumab) til behandling af blærekræft er ’meget lav’. Det vurderer Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære- og urotelialkræf i en vurderingsrapport, hvor fagudvalget vurderer den kliniske merværdi af Opdivo til at være…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift