Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Melanom-patienter lever længere med pembrolizumab end ipilimumab

ASCO 2017: Keytruda medfører en markant bedre overlevelse end Yervoy (ipilimumab) hos patienter med fremskreden melanom.

Det viser resultaterne af fase III-studiet KEYNOTE-006, der har sammenlignet de to produkter hos 834 patienter, der endnu ikke havde fået ipilimumab.

Resultaterne blev søndag præsenteret på den amerikanske onkologi-kongres, ASCO 2017 i Chicago (Abstrakt 9504).

Patienterne blev tilfældigt opdelt i tre grupper, der enten fik ipilimumab tre mg / kg hver tredje uge eller pembrolizumab 10mg/kg enten hver anden eller hver tredje uge.

Behandlingen blev fortsat i to år (kun pembrolizumab) eller indtil sygdomsprogression, uacceptabel toksicitet eller at enten patienten eller forskerne besluttede at afbryde.

Ved data cutoff 3. november 2016 var den mediane opfølgning på 33,9 måneder (32,1-37,6 måneder). Den samlede overlevelse (OS) ved 33 måneder var 50 procent i de to pembrolizumab-grupper (n = 556), mens den kun var 39 procent i ipilimumab-gruppen (n = 278).

Den progressionsfri overlevelse efter 33 måneder var hhv. 31 procent og 14 procent. ORR var 42 procent og 16 procent.

Den mediane responsvarighed blev ikke nået for hverken pembrolizumab (1.0+ til 33.8+ måneder) eller ipilimumab (1.1+ til 34.8+ måneder).

46 (68 procent) af de pembrolizumab-behandlede patienter og syv (58 procent) af de ipilimumab-behandlede patienter havde en respons på over 30 måneder.

Blandt de 104 patienter, der gennemførte pembrolizumab-behandlingen, var 102 (98 procent) stadig levende ni måneder efter afslutningen.

Responsen var holdbare hos patienterne, der gennemførte pembrolizumab-behandlingen. 9,7 måneder efter afslutning af behandlingen var den estimerede PFS 91 procent hos alle 104 patienter.

PFS var 95 procent hos patienter med fuldstændig respons (n ​​= 24). 91 procent hos patienter med delvis respons (n ​​= 68) og 83 procent hos patienter med stabil sygdom (n = 12).

Forskerne bag studiet konkluderer, at pembrolizumab giver varig effekt efter at have stoppet den protokolspecificerede behandlingsvarighed hos patienter med avanceret melanom. Den estimerede risiko for progression eller død næsten 10 måneder efter afslutning af pembrolizumab er ni procent og synes ikke at afvige fra den bedste respons på pembrolizumab.

Tags: ASCO 2017

FORSIDEN LIGE NU

Patienter spiller nøglerolle i fremtidens lungekræftkontrol

17. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Noget af det hotteste på kræftområdet lige nu, og et gennemgående tema på årets WCLC, er ord, der starter med ’patient’: patientinddragelse, patientrapportering, patientoplevet værdi osv.

WCLC bekræfter udsigten til lungekræft som kronisk sygdom

17. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Fem-årsoverlevelsen for lungekræftpatienter skal fordobles til 25 procent inden udgangen af 2030. Sådan lyder det erklærede mål i Visionsprojekt Lungekræft, som er resultatet af en visionskonference, som Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) afholdt i…
MSD Branding 160x600 Public

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift