Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lovende resultater for første adjuverende, målrettede kombinationsbehandling af modermærkekræft

Adjuverende behandling med kombinationen Tafinlar (dabrafenib) og Mekinist (trametinib) efter operation reducerer risikoen for tilbagefald med 53 procent hos patienter med stadie III, BRAF-muteret modermærkekræft.

Det viser resultater fra fase III-studiet COMBI-AD, der blev præsenteret på ESMO-kongressen i september og er publiceret i New England Journal of Medicine.

De 870 patienter, som deltog i studiet, havde stadie III BRAF V600 E/Kmuteret modermærkekræft, og var ikke tidligere er blevet behandlet for kræft. Patienterne blev randomiseret inden for 12 uger efter fuldstændig kirurgisk resektion. Patienterne fik enten Tafinlar (150 mg to gange dagligt) og Mekinist (2 mg en gang dagligt) i kombination eller placebo.

Efter en gennemsnitlig opfølgning på 2,8 år blev det primære endepunkt nået ved, at kombinationsbehandlingen reducerede risikoen for sygdomstilbagefald eller død med 53 procent. Resultaterne for overlevelse uden tilbagefald af sygdom var konsistente på tværs af alle præspecificerede undergrupper i kombinationsarmen, inklusive patienter med modermærkekræft i stadium IIIA, IIIB og IIIC1. Den estimerede et-, to- og treårige tilbagefaldsfrie overlevelsesrate var konsekvent højere med kombinationsbehandlingen end med placebo (et år: 88 procent mod 56 procent; to år: 67 procent mod 44 procent; tre år: 58 procent mod 39 procent). 

I gruppen, som fik kombinationsbehandlingen, blev der også påvist en forbedring af samlet overlevelse. Andre sekundære endepunkter, hvor kombinationsbehandlingen viste en klinisk relevant forbedring, inkluderede samlet overlevelse uden fjernmetastaser og fravær af tilbagefald.

Bivirkningerne, som blev rapporteret i studiet, var konsistente med andre studier med Tafinlar plus Mekinist. 97 procent af de patienter, der blev behandlet med kombinationen, oplevede en bivirkning, 41 procent havde grad 3/4-bivirkninger, og 26 procent havde bivirkninger, som medførte, at behandlingen blev afsluttet (sammenlignet med hhv. 88 procent, 14 procent og tre procent med placebo). 

De mest almindelige bivirkninger (> 20 procent) ved kombinationsbehandlingen inkluderer feber, kulderystelser, ekstrem træthed, kvalme, hovedpine, diarré, udslæt, artralgi, hypertension, opkastning og hoste. Andre bivirkninger er hudreaktioner (kutant pladeepitelkarcinom, basalcellekarcinom, hyperkeratose), øjenforandringer (irritation, tågesyn, synstab), hjertesvigt, øget hjerterytme, muskelsmerter, lunge- og vejrtrækningsproblemer, influenzalignende symptomer, blødninger (alvorlige blødninger forekommer meget sjældent), neutropeni og gastrointestinal perforation.

Tafinlar plus Mekinist er den første adjuverende, målrettede kombinationsbehandling, som har vist en klinisk relevant forbedring for patienter med BRAF V600 E/K-muteret modermærkekræft.

Om modermærkekræft

I Danmark fik 2.085 personer i 2014 konstateret modemærkekræft, 1.111 kvinder og 974 mænd. Flere mænd (164) end kvinder (120) døde af sygdommen. 25.644 personer levede med diagnosen modermærkekræft i Danmark i 2014, henholdsvis 10.324 mænd og 15.320 kvinder, hvilket omfattede alle personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, der betragtes som raske. Næsten halvdelen af disse havde BRAF-mutationer.

FORSIDEN LIGE NU

Meldgaard om immunterapi: Vi ser kun toppen af isbjerget

19. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Der er ingen tvivl om, at immunterapi har gjort en kæmpe forskel for lungekræftbehandlingen og at behandlingen er kommet for at blive. Det er dog vigtigt at huske på, at der stadig mangler meget viden om immunterapi, mener overlæge Peter Meldgaard fra…

CT-scanning på vej til at blive prognostisk værktøj

19. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Inden for den nærmeste fremtid vil CT-scanninger kunne bruges til at forudsige, hvilke patienter med lungekræft det vil gå godt, og hvilke det vil gå skidt.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift