Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Formand for modermærkekræft-fagudvalg udpeget

Medicinrådet har udpeget læge Marco Donia fra Center for Cancer Immunetherapy (CCIT) og Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, som formand for fagudvalget vedrørende modermærkekræft, efter indstilling fra Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

Marco Donia er 33 år og internationalt anerkendt for sit arbejde med T-celleterapi. Her forsker han i, hvordan behandlingen, kan bruges mod kræft, der har spredt sig, og han har blandt andet udviklet og optimeret de metoder, der bruges til at fremstille de T-celler, der bruges i behandlingen. 

Marco Donia har også undersøgt nye metoder til, hvordan T-celle behandling kan effektiviseres og kombineres med andre immunbehandlinger, og på den måde muligvis virke mere effektivt mod kræften.

Hans arbejde med immunterapi sikrede ham i 2017 den ene af årets Juniorforskerpriser fra Kræftens Bekæmpelse.

Marco Donia er oprindeligt uddannet læge i Italien, men gennem de seneste fem-seks år har han boet i Danmark.

Op til 12 medlemmer

Fagudvalget vedrørende modermærkekræft kommer udover Marco Donia til at bestå af op til 12 fagudvalgsmedlemmer, som skal ”repræsentere den højeste videnskabelige og kliniske standard på området og have god indsigt i de dominerende videnskabelige og kliniske holdninger på området”.

Rådet har besluttet, at disse faglige kompetencer skal repræsenteres i fagudvalget:

- En formand fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, udpeget af LVS

- Speciallæger inden for klinisk onkologi med behandlingsansvar og/eller særlig kompetence inden for modermærkekræft udpeget af hver region.

- En til to patienter udpeget af Danske Patienter

- En repræsentant for Dansk Patologiselskab (DPAS) med særlig kompetence inden for behandling af modermærkekræft

- En repræsentant for Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi (DSPR)

- En repræsentant for Dansk Melanom Gruppe (DMG)

- En repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF)

- En repræsentant for Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse (DSS)

Udpegning til fagudvalget igangsættes hurtigst muligt, og fagudvalgets sammensætning offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside.

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft kan findes her: www.medicinraadet.dk/media/6690/kommissorium-fagudvalg-modermaerkekraeft-30012018.pdf

FORSIDEN LIGE NU

Danske forskere tester som de første T-celleterapi mod æggestokkræft

20. februar 2018 Underlivskræft Signe Juul Kraft
Herlev Hospitals Center for Cancer Immunterapi (CCIT) er som det første i verden i gang med at teste immunterapiformen T-celleterapi mod æggestokkræft. De første resultater er lovende, fortæller projektets leder professor Inge Marie Svane.

Nye anbefalinger for håndtering af bivirkninger ved immunterapi

20. februar 2018 Behandlinger Signe Juul Kraft
Det amerikanske selskab for klinisk onkologi, ASCO, og National Comprehensive Cancer Network (NCCN) udgiver en række anbefalinger til vurdering og behandling af bivirkninger relateret til immune checkpoint-hæmmere.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift