Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Godkendelse af pembrolizumab er en gamechanger for NSCLC-behandling

Behandlingen af ikke-småcellet lungekræft får et markant løft med EUs godkendelse af Keytruda som ny førsteliniebehandling.

"Det er en gamechanger, fordi det er en førstelinjebehandling med betydelig effekt på overlevelsen," siger en begejstret Peter Meldgaard fra onkologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

"Der er jo tale om 40 procent reduktion af død i førstelinje."

Han lægger vægt på at Keytruda vil få betydning for mange patienter. 

"Der er jo tale om 30 procent af patienterne med NSCLC med tumorer. Det er jo mange," sigr Meldgaard, der også glæder sig over de meget færre bivirkninger.

Pembrolizumab (Keytruda fra MSD) er mere præcist netop blevet godkendt som førstelinjebehandling af patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), hvis tumor udtrykker en høj koncentration af antigenet PD-L1 (tumor proportion score [TPS] på minimum 50 %) og uden mutationer i generne EGFR og ALK. 

Keytruda er den første immunterapi, der er blevet godkendt til førstelinjebehandling til patienter med NSCLC.

Europa Kommissionens godkendelse blev givet på baggrund af data, der viste både bedre samlet og progressionsfri overlevelse. 

I studiet blev pembrolizumab sammenlignet med kemoterapi ogviste sig at medføre en reduktion på 40 % af dødsrisikoen og en reduktion på 50 % i forhold til risikoen for progression eller død. 

Studiet blev stoppet, fordi man nåede begge overlevelses-endepunkter før tid. Patienter, der var i behandling med kemoterapi blev tilbudt behandling med Keytruda. 44 % af de patienter, der fik kemoterapi, skiftede til Keytruda. Medianen for den progressionsfri overlevelse for Keytruda var 10,3 måneder sammenlignet med 6,0 blandt patienter behandlet med kemoterapi. Etårs overlevelsen for Keytruda var 70 %.

I dag bliver størstedelen af patienter med ikke-småcellet lungekræft behandlet med behandlinger, der kom på markedet for 30-40 år siden. Et-årsoverlevelsen for patienter, der får standardbehandling, (kemoterapi) er 34 procent.

Som en del af Keytruda’s kliniske program har MSD udviklet en test, der gør det muligt for sundhedspersonale at vurdere, hvilke patienter der vil have gavn af behandlingen. 

Testen anvender PD-L1 som biomakør til at identificere patienter med tumorer, der udtrykker en høj koncentration af PD-L1 (programmed death ligand). Det estimeres, at 1/3 af alle patienter med NCSLC er egnet til behandling med Keytruda som førstelinjebehandlingi.

Selve testen, der skal identificere NSCLC-patienter med høj koncentration (over 50 procent) af PD-L1 er allerede ved at blive indarbejdet overalt på de onkologiske afdelinger, og det er en nem test, som ikke er særlig dyr.

Peter Meldgaard, som er tydeligt begejstret over de nye muligheder, understreger, at det er den første virkelige behandlingsforbedring for en patientgruppe med svær sygdom i mange, mange år. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift