Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda sikrer fremskredne NSCLC-patienter et længere liv

ASCO 2017: Keytruda giver patienter med fremskreden ikke småcellet lungekræft (NSCLC) en markant forbedret total overlevelseschance.

Det viser det tre-årige Keynote 001-studie, der lørdag blev præsenteret på en poster ved den amerikanske onkologikongres, ASCO 2017 i Chicago (Abstrakt 9011).

Pembrolizumab (Keytruda fra MSD) er godkendt som førstelinjebehandling for avancerede NSCLC patienter med PD-L1 TPS (tumor proportions score) over 50 procent og som behandling for tidligere behandlede fremskredne NSCLC-patienter med PD-L1 TPS ≥1 procent.

KEYNOTE-001 er den første undersøgelse af pembrolizumab på patienter med fremskreden NSCLC og repræsenterer den længste effektivitets- og sikkerhedsopfølgning for patienter med avanceret NSCLC, der er behandlet med pembrolizumab.

I alt modtog 550 patienter pembrolizumab i doser på to eller 10 mg / kg hver tredje uge eller 10 mg / kg hver 14. dag indtil at der enten opstod uacceptabel toksicitet, progression eller enten forskere eller patienten besluttede, at patienten skulle trækkes ud fra forsøget.

PD-L1-ekspression blev vurderet ved hjælp af IHC under anvendelse af 22C3-antistoffet. Overlevelse blev vurderet hver anden måned efter seponering af behandlingen.

101 af patienterne fik første linje-behandling og 449 var tidligere behandlet. Median opfølgningsvarigheden var 34,5 måneder (25,7-51,5 måneder).

Otte (7,9 procent) patienter i første liniebehandling og 28 (6,2 procent) tidligere behandlede patienter var stadig i behandling ved data cutoff 1. september 2016.

Den tre-årige totale overlevelse var 26,4 procent for patienter i første linje-behandling og 19 procent for tidligere behandlede patienter.

Forskerne mener, at resultaterne borger for, at pembrolizumab medfører en langsigtet samlet overlevelse for både førstelinjebehandling og behandling af fremskreden NSCLC hos tidligere behandlede patienter, der udtrykker PD-L1.

Tags: ASCO 2017

FORSIDEN LIGE NU

Medicinrådet anbefaler to nye præparater til kræft i blære og urinveje

14. december 2017 Underlivskræft Nina Bro
Nivolumab og pembrolizumab anbefales af Medicinrådet som mulige standardbehandlinger til kræft i blære og urinveje. Der skal hurtigst muligt udarbejdes en behandlingsvejledning, som rangordner præparaterne i forhold til hinanden, skriver Medicinrådet i…

Medicinrådet vil være fleksibelt over for industribetalte rejser i 2018

28. november 2017 Samfund Signe Juul Kraft
Hvordan skal Medicinrådet forholde sig til, hvis et indstillet fagudvalgsmedlem har deltaget i en industribetalt kongres? Det spørgsmål blev diskuteret på seneste møde i Medicinrådet, 9. november.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift