Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Besked

Failed loading XML...

Alecensa mindsker lungekræftpatienternes risiko for hjernemetastaser

ESMO2017: Proteinkinasehæmmeren Alecensa (alectinib) har en gunstig aktivitet i centralnervesystemet (CNS) hos patienter med avanceret ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Det viser data fra to fase III-studier, der blev præsenteret på ESMO-kongressen mandag formiddag.

Resultaterne, der dels stammer fra ALUR-undersøgelsen, dels fra en sekundær analyse af ALEX-studiet, viser, at Alecensa reducerer CNS-progression hos ​​NSCLC-patienter signifikant både i førstelinje- og i andenlinjebehandling.

Det er kendt, at patienter med NSCLC har stor risiko for CNS- og hjernemetastaser. Ifølge forfatter på ALEX-undersøgelsen Silvia Novello fra universitetet i Turin, Italien understøtter resultaterne fra ALUR-undersøgelsen, at Alecensa bør være ny standardbehandling til patienter med tidligere behandlet ALK-positiv NSCLC.

ALUR-studiet omfatter 107 ALK-positive NSCLC-patienter, hvis sygdom var opstået efter tidligere behandling i første linje med platinbaseret kemoterapi og crizotinib. Patienterne blev randomiseret til i anden linje at få enten standardtilbagefaldskemoterapi eller Alecensa.

Resultaterne viser, at den gennemsnitlige progressionsfri overlevelse (PFS) var signifikant længere i gruppen, der fik Alecensa, end i kemoterapigruppen. I alt var PFS 9,6 måneder i Alecensa-gruppen versus 1,4 måneder i kemoterapigruppen, med en markant forskel i CNS-respons.

Blandt patienter, som havde målbar CNS-sygdom ved forsøgets start, var den samlede CNS- responsrate (ORR) 54,2 procent hos dem, der blev behandlet med Alecensa, sammenlignet med nul i kemoterapigruppen.

Reducerer behovet for hjernestråling

Alecensas sikkerhedsprofil var positiv i forhold til kemoterapi, på trods af den væsentlig længere varighed af behandlingen for patienter på Alecensa (20 uger versus seks uger med kemoterapi).

”Dette er et andet vigtigt mål nået inden for lungeonkologi. ALK-positive patienter repræsenterer fire procent af patienterne med avanceret NSCLC, som er den væsentligste årsag til kræftdød hos mænd og kvinder i flere lande. CNS-data er yderst relevante for disse patienter - hjernen er et hyppigt sted for metastaser for dem - og disse resultater er vigtige, for hvis vi tilstræber at forlænge overlevelse, må vi tilstræbe at bevare deres neurokognitive kapacitet. Et stof, der har denne aktivitet på hjernemetastaser, kan give os mulighed for at ændre behandlingen og reducere behovet for strålebehandling til hele hjernen,” siger Siliva Novello.

ALEX-undersøgelsen har tidligere vist signifikant bedre PFS blandt behandlingsnaive ALK-positive NSCLC-patienter, som blev randomiseret til Alecensa, sammenlignet med patienter, som fik crizotinib.

Den nye undergruppeanalyse har specifikt fokuseret på 122 patienter, der havde CNS-metastaser ved forsøgets start. Ifølge forfatter på undersøgelsen Shirish Gadgeel fra University of Michigan i Ann Arbor, Michigan, USA, tyder resultaterne på, at Alecensa kontrollerer eksisterende CNS-metastaser og hæmmer dannelsen af ​​nye metastaser bedre end crizotinib.

”Det er klart, at denne overlegenhed mod CNS-metastaser bidrager til den samlede effekt af Alecensa. Ved sin overlegne effekt i CNS begrænser Alecensa dødeligheden både fra disse metastaser, men også fra behandlinger som helhjernestråling,” siger Shirish Gadgeel.

FORSIDEN LIGE NU

DSKO-formand: Mange svagheder ved HPV-tilbuddet til 'drenge der er til drenge'

13. februar 2018 HPV Signe Juul Kraft
Formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Lars Henrik Jensen, som til daglig behandler analkræft på Vejle Sygehus, hilser Sundhedsstyrelsens tilbud om, at drenge, der er til drenge, i løbet af 2018 kan blive vaccineret gratis mod human…

Stivarga blåstemplet som standardbehandling af leverkræft

13. februar 2018 Behandlinger Signe Juul Kraft
Medicinrådet anbefaler Stivarga (regorafenib) som mulig standardbehandling til patienter med primær leverkræft (hepatocellulært karcinom).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift