Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq godkendt til NSCLC og blærekræft

PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) er blevet godkendt i EU til behandling af personer med tidligere behandlet lokalt avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Det er også godkendt til personer med metastatisk blærekræft, der tidligere er blevet behandlet med platinbaseret kemoterapi samt blærekræftpatienter, der ikke er berettigede til at modtage cisplatin-kemoterapi.

EU-Kommissionens godkendelse betyder, at Tecentriq nu kan bruges som monoterapi til behandling af personer med lokalt avanceret eller metastatisk NSCLC efter at de tidligere er blevet behandlet med kemoterapi, uanset personernes PD-L1-status. Personer med EGFR-aktiverende mutationer eller ALK-positive tumormutationer bør også have modtaget målrettet behandling, før de modtager Tecentriq.

Godkendelsen af Tecentriq til behandling af NSCLC er baseret på resultater fra det store randomiserede fase III-studie OAK og den randomiserede fase II-undersøgelse POPLAR. OAK-studiet viste, at patienter behandlet med Tecentriq levede gennemsnitligt 4,2 måneder længere end patienter behandlet med docetaxel-kemoterapi (13,8 måneder mod 9,6 måneder).

Godkendelsen af Tecentriq til monoterapi mod blærekræft er møntet på patienter med lokalt avanceret eller metastatisk blærekræft, der tidligere har været behandlet med en platinholdig kemoterapi, eller som anses for ikke-støtteberettigede til cisplatin-kemoterapi, uanset PD -L1 status.

Denne godkendelse er baseret på resultater fra den randomiserede fase III-undersøgelse IMvigor211 og kohorter 1 og 2 fra single-arm fase II-studiet IMvigor210. IMvigor211-studiet opfyldte ikke dets primære endepunkt for samlet overlevelse sammenlignet med kemoterapi, men undersøgelsen viste, at den gennemsnitlige varighed af respons, hvilket var et sekundært endepunkt, var 21,7 måneder for de patienter, der fik Tecentriq, mod 7,4 måneder for de patienter, der fik kemoterapi.

På tidspunktet for dataafbrydelse fortsatte 63 procent af dem, der responderede på behandling med Tecentriq, med at respondere, sammenlignet med 21 procent af de personer, der blev behandlet med kemoterapi.

Resultater fra kohorte 1 i IMvigor210-undersøgelsen viste, at TECENTRIQ opnåede en gennemsnitlig samlet overlevelse på 15,9 måneder i den samlede undersøgelsespopulation.

FORSIDEN LIGE NU

Medicinrådet vil være fleksibelt over for industribetalte rejser i 2018

28. november 2017 Samfund Signe Juul Kraft
Hvordan skal Medicinrådet forholde sig til, hvis et indstillet fagudvalgsmedlem har deltaget i en industribetalt kongres? Det spørgsmål blev diskuteret på seneste møde i Medicinrådet, 9. november.

Dansk kræftprofessor blandt verdens mest citerede forskere

28. november 2017 Samfund Signe Juul Kraft
Professor Anne Tjønneland er for tredje år i træk kåret som en af verdens mest citerede forskere. I en ny opgørelse er Anne Tjønneland således en af ca. 3.500 internationale forskere, der tilhører den øverste en procent mest citerede forskere inden for deres…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift