Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Høj tumormutationsbyrde giver bedre respons for immunterapi mod SCLC

WCLC18: PD1-hæmmeren Opdivo (nivolumab) med eller uden PD1-hæmmeren Yervoy (ipilimumab) virker bedre hos patienter med småcellet lungekræft (SCLC), som har en høj tumormutationsbyrde (TMB).

Det viser en analyse fra fase 1/2-studiet CheckMate 032.

Tidligere resultater fra Checkmate 032 har vist, at Opdivo plus/minus Yervoy er en lovende behandling af SCLC. Der har imidlertid ikke været nogen klare biomarkører til at forudsige patienternes respons. I analysen, der blev præsenteret mandag på WCLC, har forskerne lavet en sonderende analyse med det formål at søge efter forbedrede biomarkører i SCLC. Forskerne har blandt andet gennemført WES (whole exome sequencing) på tumorer, matchet blodprøver og opdelt patienterne i lave, mellemstore og høje TMB kohorter.

Forskerne fandt, at blandt patienter med et evaluerbart TMB-resultat, der blev behandlet med Opdivo alene, blev både den objektive responsrate (ORR), den progressionsfri overlevelse (PFS) og den samlede overlevelse (OS) forbedret i den høje TMB-kohorte sammenlignet med de mellemstore og lave TMB-kohorter.

Forbedrede fordele i den høje TMB-kohorte blev set mest dramatisk blandt de patienter, der blev behandlet med Opdivo plus Yervoy. Her var responsraten 46,2 procent og etårsoverlevelsen 62,4 procent. Derudover fandt forskerne ud af, at i hver kohorte af TMB overgik Opdivo plus Yervoy behandling med Opdivo alene.

Resultaterne tyder på, at høj TMB er forbundet med en forbedret respons på Opdivo plus/minus Yervoy hos patienter med SCLC og foreslår dermed, at TMB kan være en relevant biomarkør på tværs af alle patienter med lungekræft, mener ledende forfatter på undersøgelsen Naiyer Rizvi fra Columbia University Medical Center, New York.

”Resultaterne fra vores undersøgelse giver de klareste beviser hidtil på TMB's styrke som en biomarkør. Dette kan få betydning for ordineringspraksis i SCLC ved at præcisere den fordel, der kan opnås for nogle patienter, opmuntre til molekylær test til estimering af mutationsbyrden i SCLC og større præcision i forhold til at identificere undergrupper af patienter med SCLC, som kan have gavn af Opdivo og Yervoy,” siger Naiyer Rizvi.

Tags: WCLC18

FORSIDEN LIGE NU

Vi vil gerne være med til at lave forsøg med cannabis

18. januar 2018 Samfund Signe Juul Kraft
I stedet for at bruge størstedelen af de økonomiske midler i den nye forsøgsordning med medicinsk cannabis på administration og overvågning, bør man bruge penge på lodtrækningsforsøg, der kan fortælle noget om cannabissens effekt og sikkerhed. Det mener…

DSKO-formand: Cannabis-ordningen udfordrer tilliden til lægen

18. januar 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Den forsøgsordning med medicinsk cannabis til blandt andre kemopatienter, som trådte i kraft ved årsskiftet, giver patienterne urealistiske forventninger og udfordrer tillidsforholdet mellem læge og patient. Det mener formand for Dansk Selskab for Klinisk…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift