Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tagrisso forbedrer PFS markant hos EGFRm-positive NSCLC-patienter

WCLC18: Tagrisso er markant mere effektiv end standardbehandlinger af EGFRm-positive NSCLC-patienter.

Det viser en ny undersøgelse, der har sammenlignet indholdsstoffet osimertinib med standardbehandlingen hos undergrupper af patienter i FLAURA-studiet, der er en fase III, dobbeltblindet, randomiseret undersøgelse, som vurderer effekt og sikkerhed for osimertinib sammenlignet med EGFR-TKI (standardbehandling) som førstelinjebehandling af patienter med EGFRm avanceret NSCLC.

I studiet blev 556 patienter randomiseret til enten at modtage osimertinib, (n = 279) eller standardbehandling (n = 277).

Patienterne fik enten 80 mg osimertinib dagligt eller standardbehandling i form af 250 mg gefitinib eller 150 mg erlotinib.

Patienterne var over 18 år med Ex19del / L858R mutationspositive lungeadenocarcinom, men havde ikke tidligere fået systemisk anti-cancer / EGFR-TKI terapi mod avanceret NSCLC.

Forskerne ønskede at finde ud af om plasma- og/eller vævstest kunne forudsige PFS med osimertinib og tog derfor ved baseline tumorvævsprøver til central analyse af EGFRm-status og blodprøver til retrospektiv analyse af EGFRm-status ved plasma ctDNA.

Resultaterne viste, at hos EGFRm-positive patienter reducerede osimertinib risikoen for progression eller død med 56 procent sammenlignet med standardbehandlingen.

Disse resultater og god sammenhæng mellem PFS og vævs- og plasmatest for EGFRm understøtter brugen af ​​plasma EGFRm-test til udvælgelse af patienter, der er berettiget til behandling med osimertinib i første linje, mener forskerne.

Tags: WCLC18

FORSIDEN LIGE NU

Medicinrådet: Keytruda giver vigtig klinisk merværdi for nogle blærekræftpatienter

16. november 2017 Underlivskræft Signe Juul Kraft
Keytruda (pembrolizumab) har en vigtig klinisk merværdi for patienter med lokalavanceret, inoperabel eller metastaserende blærekræft i performancestatus 0-1, som tidligere er behandlet med platinbaseret kemoterapi.

Medicinrådet: Evidensen for effekten af Opdivo til blærekræft er meget lav

16. november 2017 Underlivskræft Signe Juul Kraft
Evidensen for effekten af Opdivo (nivolumab) til behandling af blærekræft er ’meget lav’. Det vurderer Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære- og urotelialkræf i en vurderingsrapport, hvor fagudvalget vurderer den kliniske merværdi af Opdivo til at være…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift