Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

RADS har valgt side i prostatabehandling

Fra 1. marts skal størstedelen af danske prostatakræftpatienter tilbydes lægemidlet Zytiga. Det sker efter, at Janssen, som markedsfører Zytiga, i forbindelse med et udbud har sænket prisen på lægemidlet markant.

I den nyligt godkendte behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatakræft fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) er Zytiga og konkurrenten Xtandi vurderet ligeværdige, men fordi Janssen tilbød en bedre pris, skal Zytiga nu være førstevalg til mindst 80 procent af danske patienter med kastrationsresistent prostatakræft med performance status 0-1, asymptomatisk/mild symptomatisk uden viscerale metastaser. Max en femtedel af patienterne skal behandles med Xtandi i førstevalg, lyder det i RADS’ lægemiddelrekommandation.

Patienter med performance status 0-1, asymptomatisk/mild symptomatisk, med viscerale metastaser skal modtage Xtandi som førstelinjebehandling, mens Docetaxel bliver førstevalg til patienter med performance status 0-1, symptomatisk, uden viscerale metastaser, patienter med performance status 0-1 og med < 12 måneders respons på ADT samt patienter med performance status 0-1, symptomatisk, med viscerale metastaser.

Godkendelsen af vejledningen for metastatisk kastrationsresistent prostatakræft har været en længere affære. Efter et møde i RADS i september lød beskeden fra Danske Regioner, at ”RADS og fagudvalget for metastaserende blærehalskirtelkræft er i konstruktiv dialog for at få nogle detaljer om behandlingsrækkefølgen på plads.” Formuleringen handlede om, hvorvidt lægemidlet Xtandi og Zytiga begge skulle kunne bruges i tredjelinje til behandling af de patienter med performance status 0-1, asymptomatisk/mild symptomatisk uden viscerale metastaser, som ikke har haft gavn af et af de to andre i førstelinje eller af Docetaxel i andenlinje. Det endelige udfald er blevet, at 80 procent af patienterne skal behandles med Jevtana eller Radium 223 i tredjelinje, mens max 20 procent skal behandles med den af Xtandi eller Zytiga, som ikke tidligere er blevet anvendt.

Det er ikke første gang, at Zytiga og Xtandi er i søgelyset i RADS. I efteråret 2013 udspillede sig en lignende situation efter, at Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, godkendte Xtandi med det forbehold, at det skulle skrives ind i RADS-vejledningen, at Xtandi ikke skal gives til patienter, der tidligere er behandlet med lægemidlet Zytiga. Rådet mente nemlig, at noget tydede på, at der opstår modstandsdygtighed med de to stoffer, og at Xtandi derfor ikke ville virke særligt godt, hvis man først havde givet Zytiga. Det var prostatakræft-fagudvalget dog ikke enig i, og konflikten endte med, at fagudvalget ikke ville skrive under på den endelige behandlingsvejledning fra RADS.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift