Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Zytiga godkendt til tidligere stadier af prostatakræft

Europa-Kommissionen har godkendt Zytiga til at omfatte patienter med tidligere stadier af prostatakræft.

Godkendelsen gælder Zytiga (abirateronacetat) plus prednison/prednisolon i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) til behandling af voksne mænd med nydiagnosticeret højrisiko metastatisk hormonsensitiv prostatakræft (mHSPC).

Godkendelsen er baseret på data fra det multinationale, multicenter-, randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede fase III-forsøg, LATITUDE. Forsøget blev designet til at bestemme om nyligt diagnosticerede patienter med mHSPC, der har højrisiko karakteristika, drager nytte af tilføjelsen af abirateronacetat og prednison til ADT vs. placebo og ADT.

Resultaterne fra LATITUDE-forsøget viste, at tilføjelsen af abirateronacetat plus prednison/prednisolon til ADT forbedrer den samlede overlevelse og radiografiske progressionsfrie overlevelse signifikant hos mænd med mHSPC og højrisiko faktorer i sammenligning med behandling af patienter udelukkende med ADT, hvor medianoverlevelsen er mindre end tre år.

Data fra LATITUDE blev præsenteret på ASCO-kongressen i juni og publiceret i New England Journal of Medicine.

Abirateronacetat plus prednison/prednisolon er allerede godkendt af Europa-Kommissionen til behandling af mCRPC hos voksne mænd, der er asymptomatiske eller mildt symptomatiske efter mislykket ADT, og hos hvem kemoterapi ikke er klinisk indikeret endnu, samt til mCRPC hos voksne mænd, hvis sygdom har udviklet sig på eller efter et docetaxel-baseret kemoterapiregime.

FORSIDEN LIGE NU

Medicinrådet anbefaler to nye præparater til kræft i blære og urinveje

14. december 2017 Underlivskræft Nina Bro
Nivolumab og pembrolizumab anbefales af Medicinrådet som mulige standardbehandlinger til kræft i blære og urinveje. Der skal hurtigst muligt udarbejdes en behandlingsvejledning, som rangordner præparaterne i forhold til hinanden, skriver Medicinrådet i…

Medicinrådet vil være fleksibelt over for industribetalte rejser i 2018

28. november 2017 Samfund Signe Juul Kraft
Hvordan skal Medicinrådet forholde sig til, hvis et indstillet fagudvalgsmedlem har deltaget i en industribetalt kongres? Det spørgsmål blev diskuteret på seneste møde i Medicinrådet, 9. november.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift