Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xtandi reducerer risikoen for spredning eller død ved kastrationsresistent prostatakræft

Xtandi (enzalutamid) reducerer signifikant risikoen for metastaser eller død med 71 procent hos patienter med ikke-metastaseret kastrationsresistent prostatakræft (CRPC).

Det viser data fra fase-III studiet PROSPER, som blev præsenteret på den amerikanske kræftkonference for urinvejskræft (ASCO GU) 8.-10. februar.

I PROSPER-studiet, som har haft deltagelse af fem danske centre, er Xtandi plus standard hormonbehandling blevet sammenlignet med hormonbehandling alene i cirka 1.400 patienter med CRPC. Studiets resultater viser, at Xtandi plus standard hormonbehandling reducerede risikoen for udvikling af metastaser eller død med 71 procent sammenlignet med hormonbehandling alene. Den gennemsnitlige metastasefri overlevelse var 36,6 måneder for patienter i Xtandi-gruppen mod 14,7 måneder for patienter, der alene fik hormonbehandling.

I studiet undersøgtes også tiden til stigning i PSA-niveauet, der er en markør for sygdomsprogression, tiden til ibrugtagning af kemobehandling og den samlede overlevelse. Data viste, at patienter i behandling med Xtandi plus standard hormonbehandling havde en 93 procent reduktion i den relative risiko for stigning i PSA-niveau sammenlignet med hormonbehandling alene. Den gennemsnitlige tid til stigning i PSA-niveauet var 33,3 måneder for Xtandi plus hormonbehandling mod 3,9 måneder med hormonbehandling alene.

Xtandi plus hormonbehandling forlængede desuden tiden til kemobehandling med 21,9 måneder (39,6 måneder mod 17,7 måneder) sammenlignet med hormonbehandling alene – en relativ risikoreduktion på 79 procent. Ved den første interimanalyse var den gennemsnitlige samlede overlevelse ikke nået i nogen af behandlingsarmene, men de foreløbige resultater viste en positiv tendens i Xtandis favør.

I PROSPER studiet indgik patienter, hvis eneste tegn på sygdomsforværring var et stigende PSA-niveau. Da det i sommeren 2017 stod klart, at Xtandi plus standard hormonbehandling udskød tiden til klinisk påviselige metastaser signifikant sammenlignet med hormonbehandling alene, blev studiets afslutning fremskyndet med to år.

Bivirkningerne ved Xtandi var konsistente med dem, der tidligere er set i det kliniske program.

Samtidig med offentliggørelsen af resultaterne er ansøgninger om indikationsudvidelse til at omfatte ikke-metastaseret kastrationsresistent prostatakræft (CRPC) sendt til henholdsvis de amerikanske (FDA) og de europæiske lægemiddelmyndigheder (EMA).

I dag er Xtandi godkendt til behandling af patienter med metastaseret kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC), det vil sige, hvor kræften har spredt sig.

FORSIDEN LIGE NU

Danske forskere videreudvikler ultrapræcis MR-scanningsteknologi

16. marts 2018 Diagnostik Signe Juul Kraft
En ny, ultrapræcis metode til brug ved MR-scanning af blandt andet kræftpatienter vil blive både billigere og nemmere, hvis det med et nyt projekt fra DTU Elektro lykkes at skabe en såkaldt SPIN BANK.

Nationalt netværk skal sætte fokus på fælles beslutningstagning

16. marts 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) har givet 140.000 kr. til at starte et nyt nationalt netværk for såkaldt ’shared decision making’ (fælles beslutningstagning) inden for strålebehandling af brystkræft.