MSD Branding 930x180 Public
Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Overaktivt enzym forbundet med æggestokkræft

Forskere fra Københavns Universitet har fundet et enzym, som har stor betydning for udviklingen af æggestokkræft. En hæmmer af enzymet testes i øjeblikket i første fase.

"Vi har fundet et bestemt enzym, som er overaktivt hos patienter med æggestokkræft. Enzymet er en såkaldt kinase som er et populært 'drug target', så der findes i forvejen rigtig mange lægemidler, man vil kunne bruge imod dem. Vi har brugt en specifik hæmmer af enzymet, som går ind og modvirker væksten af kræftcellerne, men ikke umiddelbart har nogen større effekt på de omkringliggende raske celler. Hæmmeren er endnu ikke et lægemiddel, men den er i første fase af de kliniske forsøg," siger professor og gruppeleder ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research Jesper Olsen.

Forskergruppen har i samarbejde med en forskergruppe i Milano analyseret kræftceller og sammenlignet dem med raske celler. På den måde har de kunne identificere de cellesignaleringsveje, der er overaktive i de syge celler og yderligere fundet det specifikke enzym, som er skyld i dette. 

"Vi har brugt en bestemt selektionsmetode til at kunne analysere de her celler. Vores samarbejdspartnere i Milano har fået lov til at tage celleprøver fra patienter med æggestokkræft. De har så etableret et cellekultur-system, hvor de har groet en større population af cellerne. Derfra har vi så ekstraheret de relevante proteiner, som er den del af cellerne, vi forsker i," siger Jesper Olsen.

I dag behandles patienter med æggestokkræft med kemoterapi, men en stor del udvikler efter kort tid resistens overfor behandlingen. På samme måde bliver patienterne også med tiden resistente over for hæmmere. Derfor er næste skridt for forskerne at finde endnu flere 'targets', som kan bruges til terapeutisk behandling af æggestokkræft.

FORSIDEN LIGE NU

Patienter spiller nøglerolle i fremtidens lungekræftkontrol

17. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Noget af det hotteste på kræftområdet lige nu, og et gennemgående tema på årets WCLC, er ord, der starter med ’patient’: patientinddragelse, patientrapportering, patientoplevet værdi osv.

WCLC bekræfter udsigten til lungekræft som kronisk sygdom

17. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Fem-årsoverlevelsen for lungekræftpatienter skal fordobles til 25 procent inden udgangen af 2030. Sådan lyder det erklærede mål i Visionsprojekt Lungekræft, som er resultatet af en visionskonference, som Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) afholdt i…
MSD Branding 160x600 Public

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift