Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo godkendt mod avanceret blærekræft

Europa Kommissionen har godkendt Opdivo (nivolumab) til behandling af lokalt avanceret, uopløseligt eller metastatisk urothelial carcinom (mUC) hos voksne efter svigt af tidligere platinholdig behandling. 

Gårsdagens beslutning gør Opdivo til det første immuno-oncology middel godkendt i Den Europæiske Union til behandling af patienter med denne almindelige type af blærekræft.

"Blærekræft har anslået 151.000 nye tilfælde diagnosticeret årligt i Europa, men der har kun været få fremskridt i behandling af avanceret blærekræft i de seneste par årtier," siger professor Margitta Retz, direktør ved Institut for Urologi på Teknisk Universitet München i Tyskland. 

"Europa Kommissionens godkendelse af nivolumab markerer en betydelig fremgang med en bemærkelsesværdig objektiv responsrate og giver en vigtig mulighed for at hjælpe patienter med tidligere behandlet lokalt avanceret uopløselig eller metastatisk urotelial kræft."

Godkendelsen var baseret på resultater fra CheckMate -275, et fase II, åbent, single-arm, multicenter studie, der har undersøgt Opdivo hos patienter med lokalt avanceret eller mUC med sygdomsfremgang under eller efter behandling med en platinholdig kemoterapi eller har sygdomsprogression inden for 12 måneder efter neoadjuvant eller adjuverende behandling med platinholdig kemoterapi. 

I studiet modtog 270 patienter Opdivo tre mg/kg administreret intravenøst ​​hver anden uge indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet. Prøveforsøgets primære endepunkt var objektiv responsrate (ORR). Sekundære endepunkter inkluderede progressionsfri overlevelse (PFS) og samlet overlevelse (OS). I forsøget reagerede 20,0 procent (95 procent CI: 15,4, 25,3; 54/270) af patienterne på behandling med Opdivo. Procentdelen af ​​patienter med en komplet respons var 3,0 procent (8/270), og andelen af ​​patienter med et delvis respons var 17 procent (46/270).

FORSIDEN LIGE NU

Patienter spiller nøglerolle i fremtidens lungekræftkontrol

17. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Noget af det hotteste på kræftområdet lige nu, og et gennemgående tema på årets WCLC, er ord, der starter med ’patient’: patientinddragelse, patientrapportering, patientoplevet værdi osv.

WCLC bekræfter udsigten til lungekræft som kronisk sygdom

17. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Fem-årsoverlevelsen for lungekræftpatienter skal fordobles til 25 procent inden udgangen af 2030. Sådan lyder det erklærede mål i Visionsprojekt Lungekræft, som er resultatet af en visionskonference, som Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) afholdt i…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift