Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Olaparib øger livskvaliteten for patienter med æggestokkræft

ASCO 2017: Patienter med æggestokkræft får ikke alene en 70 procents længere progressionsfri overlevelse (PFS) med Lynparza, men det sker også uden at det forringer deres livskvalitet.

Det antyder en ny undersøgelse, SOLO-2, der blev præsenteret på den amerikanske onkologikongres, ASCO 2017 i Chicago (Abstrakt 5507).

Resultaterne er baseret på et randomiseret forsøg med 295 patienter med tilbagefald efter kemobehandling af kimlinie BRCA æggestokkræft.

Patienterne fik enten Lynparza eller placebo som vedligeholdelsesbehandling efter respons på kemoterapi. Normalt er den mediane PFS for denne type æggestokkræft på seks måneder, men olaparib medførte en mere end tre gange bedre PFS end placebo i undersøgelsen. Efter to tredjedele af forsøget var den mediane PFS for olaparib-gruppen hele 19,1 måneder, mens den forudsigeliget nok kun var på 5,5 måneder i placebogruppen.

Og denne forbedring skete uden omkostninger for deres helbredsrelaterede livskvalitet, hvilket lever op til forskernes forventninger.

"Vores forudgående hypotese var, at vedligeholdelsesbehandling med olaparib ikke ville påvirke HRQOL negativt sammenlignet med placebo og ville være forbundet med yderligere patientcentrerede fordele i form af forlængelsen af ​​PFS, der er det primære endepunkt for SOLO2," skriver forskerne om forsøget.

HRQOL blev vurderet ud fra en test forkortet FACT-O TOI (Functional Assessment of Cancer Therapy-Ovarian Trial Outcome Index) af alle 295 patienter. Testen skulle primært måle ændringer i funktionel og fysisk velvære og symptomer, herunder bivirkninger i en 12 måneders periode. Sekundære planlagte analyser omfattede varigheden af ​​'god livskvalitet' med tiden uden symptomer på sygdom eller toksicitet (TWiST) og kvalitetsjusteret PFS (QAPFS).

Resultaterne viste, at der ingen signifikant skadelig virkning var ved olaparib i HRQOL-testen, mens der faktisk var en signifikant forbedring for patienter på vedligeholdelses olaparib i TWiST (13,5 vs 7,2 måneder i placebogruppen) og QAPFS (14,0 vs 7,3 måneder i placebogruppen).

Den signifikante forbedring i PFS med olaparib var således også forbundet med yderligere fordele for patienten i form af længere varighed uden symptomer på sygdom eller behandlingstoksicitet og længere kvalitetsjusteret PFS (QAPFS).

Tags: ASCO 2017

FORSIDEN LIGE NU

Nye targets og kombinationer men ingen gennembrud for immunterapi

15. juni 2017 Behandlinger Signe Juul Kraft
Ingen store gennembrud, men en masse der syder og bobler. Sådan beskriver professor på Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital, Inge Marie Svane årets ASCO-program for immunterapi.

Immunterapi ser lovende ud mod hovedhalskræft

15. juni 2017 Hovedhalskræft Signe Juul Kraft
Immunterapi kan muligvis give en væsentlig forbedring af behandlingen af hovedhalskræft uden at øge toksiciteten – og måske på sigt føre til, at man kan skrue ned for noget af den øvrige behandling. Sådan lød det positive budskab på årets ASCO-møde.