Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA blåstempler niraparib til vedligeholdelsesbehandling af æggestokkræft

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, anbefaler markedsføringstilladelse for PARP-hæmmeren niraparib (Zejula) til vedligeholdelsesbehandling af platinsensitiv, recidiverende æggestokkræft.

Anbefalingen gives på baggrund af data, der viser, at niraparib forbebedrer patienternes progressionsfri overlevelse markant, hvis de får niraparib i forhold til placebo. Mansoor Mirza fra Rigshospitalet er en af nøglepersonerne i studiet og præsenterede resultaterne på sidste års ESMO-kongres.

De mest almindelige bivirkninger ved niraparib er kvalme, trombocytopeni, træthedasteni, a næmi, forstoppelse, opkastning, mavesmerter, neutropeni, søvnløshed, hovedpine, nedsat appetit, nasofaryngitis, diarré, dyspnø, hypertension, dyspepsi, rygsmerter, svimmelhed, hoste, urinvejslinfektion, artralgi, palpitationer og dysgeusi.

Detaljerede anbefalinger for brug af niraparib vil blive beskrevet i produktresuméet, som blivet offentliggjort i den europæiske offentlige vurderingsrapport efter, at markedsføringstilladelsen er udstedt af Europa-Kommissionen.

FORSIDEN LIGE NU

Danske forskere tester som de første T-celleterapi mod æggestokkræft

20. februar 2018 Underlivskræft Signe Juul Kraft
Herlev Hospitals Center for Cancer Immunterapi (CCIT) er som det første i verden i gang med at teste immunterapiformen T-celleterapi mod æggestokkræft. De første resultater er lovende, fortæller projektets leder professor Inge Marie Svane.

Nye anbefalinger for håndtering af bivirkninger ved immunterapi

20. februar 2018 Behandlinger Signe Juul Kraft
Det amerikanske selskab for klinisk onkologi, ASCO, og National Comprehensive Cancer Network (NCCN) udgiver en række anbefalinger til vurdering og behandling af bivirkninger relateret til immune checkpoint-hæmmere.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift