Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA blåstempler niraparib til vedligeholdelsesbehandling af æggestokkræft

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, anbefaler markedsføringstilladelse for PARP-hæmmeren niraparib (Zejula) til vedligeholdelsesbehandling af platinsensitiv, recidiverende æggestokkræft.

Anbefalingen gives på baggrund af data, der viser, at niraparib forbebedrer patienternes progressionsfri overlevelse markant, hvis de får niraparib i forhold til placebo. Mansoor Mirza fra Rigshospitalet er en af nøglepersonerne i studiet og præsenterede resultaterne på sidste års ESMO-kongres.

De mest almindelige bivirkninger ved niraparib er kvalme, trombocytopeni, træthedasteni, a næmi, forstoppelse, opkastning, mavesmerter, neutropeni, søvnløshed, hovedpine, nedsat appetit, nasofaryngitis, diarré, dyspnø, hypertension, dyspepsi, rygsmerter, svimmelhed, hoste, urinvejslinfektion, artralgi, palpitationer og dysgeusi.

Detaljerede anbefalinger for brug af niraparib vil blive beskrevet i produktresuméet, som blivet offentliggjort i den europæiske offentlige vurderingsrapport efter, at markedsføringstilladelsen er udstedt af Europa-Kommissionen.

FORSIDEN LIGE NU

Meldgaard om immunterapi: Vi ser kun toppen af isbjerget

19. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Der er ingen tvivl om, at immunterapi har gjort en kæmpe forskel for lungekræftbehandlingen og at behandlingen er kommet for at blive. Det er dog vigtigt at huske på, at der stadig mangler meget viden om immunterapi, mener overlæge Peter Meldgaard fra…

CT-scanning på vej til at blive prognostisk værktøj

19. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Inden for den nærmeste fremtid vil CT-scanninger kunne bruges til at forudsige, hvilke patienter med lungekræft det vil gå godt, og hvilke det vil gå skidt.
MSD Branding 160x600 Public

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift