Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

ASCO leverer løsninger på uligheden for Døllefjelde Musse

Skrevet af Kristian Lund d. 04. juni 2017 i Kræft

Tænk, nu skal man til Chicago for at lære, hvordan man kan skabe større lighed i kræftbehandlingen hjemme i Danmark.

Fredag præsenteredes et oplæg for kræftlægerne ved ASCO, ’Constructing a Care Team for Under-resourced Populations: Reaching the Hard-to-Reach With a Multidisciplinary Approach’ om, hvordan man kan få sundhedsydelser ud til områder, som ikke er vant til at få hverken behandling eller opmærksomhed.

Oplægget handlede ganske vist om udfordringerne i USA, helt præcist om de fattige områder derovre, som især er beboet af sorte, og hvor der er store fysiske og mentale afstande til sundhedsvæsnet. Men udfordringerne er sammenlignelige i Danmark, mener ledende overlæge på Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (SUH), Mads Nordahl Svendsen, som vil importere den nye viden til sin region.

Han noterer sig, at forholdene er anderledes i Danmark - I USA er de fysiske afstande større, - men de mentale afstande er ligeså store.

Læg mærke til, hvordan Mads Nordahl Svendsen udtrykker det: ”Selvom en patient, som bor i et landområde i Region Sjælland og har lav socioøkonomisk status, ikke bor særligt meget længere væk fra sit kræftbehandlingssted end de bedre socioøkonomisk stillede, er den mentale afstand til sundhedsydelsen større."

Der rammer han plet, og det forklarer, hvorfor Region Sjælland sjældent opfører sig som andre regioner, f.eks. når det gælder anvendelsen af diagnostiske centre eller andre træk på sundhedsvæsenet.

Også det sætter overlægen fra det nye Sjællands Universitetshospital ord på: ”Vi oplever i praksis, at der er patienter i yderområderne af Region Sjælland, som frasiger sig behandling, også kræftbehandling, på grund af, hvad de kalder fysisk afstand, men nok i højere grad et mental afstand til sundhedsvæsnet. Derfor mener jeg, at vi bør følge med i den forskning, der foregår i øjeblikket, som handler om, hvad man kan gøre for at overkomme den afstand.”

En af de løsninger, der blev præsenteret på ASCO, var indførelse af såkaldte ’advance practice providers’ (APP). APP’er er sundhedsprofessionelt personale, som har fået en kortere uddannelse i bestemte behandlinger, og med den baggrund kan de påtage sig at passe på patienter, hvor afstanden til sundhedsvæsenet er stor, fysisk eller mentalt.

Den løsning er der stor inspiration at hente i, mener Mads Nordahl Svendsen.

Han har ret. Udfordringerne med ulighed i det danske sundhedsvæsen løses sandsynligvis først, når vi har udtænkt helt nye løsninger som den amerikanske – der er brug for flere hænder, og eftersom det kommer il at tage generationer at få markant flere speciallæger, må vi organisere os anderledes.

Det er fremtiden, for Region Sjælland – og i øvrigt også resten af det danske sundhedsvæsen.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift