Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fin kræftaftale med PLO – gad vide om den dur

Skrevet af Kristian Lund d. 15. januar 2017 i Samfund, Kræft

Bedst ville det være, hvis man kunne lykønske kræftpatienterne, men det er indtil videre svært med den nye aftale, som Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Kræftens Bekæmpelse (KB) har indgået og som skal give de praktiserende læger en mere aktiv og opsøgende rolle over for kræftpatienter.

 

Men foreløbig må vi nøjes med at ønske PLO og KB tillykke med deres initiativ. Det er underskrevet af KB’s formand Dorthe Crüger og PLO’s formand Christian Freitag – men dokumentet savner en tredje underskrift, førend patienterne for alvor kan juble, nemlig Danske Regioners formand, Bent Hansens.

Aftalen mellem KB og PLO indeholder godt nok det ene spændende initiativ efter det andet. Og den har fået maksimal medieopmærksomhed med en forside på Berlingske og omtale i tv-nyhederne. Men meget forudsætter, at regionerne skal deltage og bidrage. Bent Hansen har ganske vist kommenteret initiativet i positive vendinger, men det er jo ikke forpligtende.

Blandt de vigtigste elementer i aftalen er, at den praktiserende læge meget gerne må være opsøgende og selv tage initiativ i forhold til de patienter, der har behov. Men den mulighed har de praktiserende læger allerede, og alligevel lyder der ustandselig kritik af indsatsen, bl.a. fra Kræftens bekæmpelse. Hvori er det nye – hvad skal skabe resultaterne? Hvordan skal de praktiserende læger blive bedre, når det ikke mindst er tiden, der er knap.

Niels Ulrich Holm, PLO’s næstformand, er selv mest begejstret for det element, der udpeger de praktiserende læger som tovholderne for patienter, der befinder sig i de mest vanskelige forløb, f.eks. når behandlingsmulighederne er udtømte. ”Her vil vi styrke de praktiserende lægers helt naturligt og centrale rolle i forhold til den lindrende behandling,” siger han.

Men heller ikke den rolle er ny for praktiserende læger, som også i dag kan påtage sig at støtte op om patienter, der er særligt hårdt ramte. Aftalen siger intet om, hvordan lægerne skal have forbedret mulighederne for at påtage sig opgaven. 

I aftalen hedder det også således: ”Praktiserende læge afsøger grundigt patientens usikkerhed og er i tæt dialog med patienten om udredningsforløbet og de valg, der træffes undervejs. God kommunikation mellem patient og læge er altafgørende for patienters tillid til lægen.” 

Også det er en vigtigt – men er det anderledes end i dag. Næppe, og det er svagheden ved dette udspil. Det lover meget. 

Men det er måske også styrken ved det, nemlig at PLO nu har sat sin underskrift på at man vil arbejde for at det sker.

Alt sammen såre sympatisk og rigtigt, især hvis der så faktisk sker noget.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift