Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Onkologerne skal på barrikaderne for psykologien

Skrevet af Kristian Lund d. 05. juni 2017 i Kræft

Det er indlysende, men desværre overset, at kræftbehandlingen overser de alvorlige psykologiske konsekvenserne for patienterne, og helt centralt står patienternes frygt for at kræften vender tilbage. 

På ASCO præsenteredes allerede på førstedagen tre studier, som ovenikøbet blev prioriteret så højt at de var emner for dagens pressemøde, og den ære er få beskåret. Men æren er fuldt berettiget – kræftens psykologi er nemlig undertrykt i kræftbehandlingen, og det kan få alvorlige konsekvenser.

Et af studierne på ASCO, ”Psychological Intervention Lowers Survivors’ Fear of Cancer Recurrence” (Abstrakt LBA 10000) viser, at cirka 50 procent af alle kræftoverlevere og 70 procent af unge brystkræftoverlevere har en moderat til høj angst for, at kræften skal vende tilbage. Angsten kan påvirke alt fra humør, arbejde og livskvalitet generelt.

Bag studiet står et hold af forskere anført af læge og ph.d. ved University of Sydney Jane Beith. Hun anerkender, at det kan være svært at få tid til at samtale med patienterne om sygdommens psykologi, og - som hun pointerer - især når det gælder helbredte patienter. Men det er nødvendigt, siger hun:

”Problemet er, at vi som læger ikke tracker psykologien, når vi ser på patienten, men kun er opmærksomme på symptomer, behandling og opfølgning. Vi fejrer, når patienternes kræft ikke er kommet tilbage, men jeg tror, der er ved at komme en øget opmærksomhed på de problemer, der er forbundet med frygten for tilbagevenden,” siger hun.

Realiteten er også – i hvert tilfælde i Danmark –, at ansvaret for den psykologiske indsats jo ikke ligger hos onkologerne, som sjældent har netop de kompetencer. Nej, det ligger hos hospitalet eller kommunen – der skal der sættes ind.

Det er dér, man kan gøre end indsats, og det er dér det fejler.

Men efter ASCO har onkologer fået føjet nye argumenter til en berettiget kritik af den manglende psykologiske indsats. De skal udnyttes.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift