Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stop besparelser på tests

Skrevet af Kristian Lund d. 06. juni 2017 i Kræft

ASCO handler jo i bund og grund om udvikling af nye behandlinger, og det er da også fantastiske nyheder som præsenteres i Chicago. Faktisk går det så stærkt for visse kræftlægemidler, at de styrer direkte mod godkendelse som førstelinjebehandling – og kort tid derefter som andenlinjebehandling.

Når det sker, så reduceres kravet til at teste patienterne og behovet for at skræddersy behandlingerne. Hvorfor skulle man dog bruge kræfter og penge på det, når det ikke fører til ændret behandling.

Men der skal man passe på – test og genetik handler ikke bare om den enkelte patienter. Det drejer sig også om fremtiden, forskningen og udviklingen af ny behandling.

Det kommer også patienter med andre kræftsygdomme til gode. Senest har det vist sig, at genetiske tests anvendt til brystkræft og lungekræft - også inden længe kommer blærekræften til gode.

Test efterkommer også offentlighedens berettigede krav om at dyr behandling kun anvendes til de rette patienter. Den vinkel må lægerne ikke overse.

Der er også hensynet til selve patienten. Selvom måske alle patienter med en bestemt kræftsygdom skal have samme behandling, er det godt at teste - for at kunne give patienterne den mest præcise prognose. Afdelingerne skal – overalt, hvor det giver mening – skaffe sig maksimal viden om patienternes individuelle karakteristika, og altså fortsætte med at teste, uanset om det ikke længere har reel betydning lige her og nu for medicinvalget.

Derfor er det rigtige at afdelingerne skaffer sig så meget viden som muligt, så de kan rådgive patienterne bedst muligt, også i forhold til bivirkningerne og afgørelsen om, hvornår en behandling skal afsluttes.

Og derfor skal kræftafdelingerne tænke sig om, før de sparer på de tests, der går forud for den personlige medicin. Måske giver det mening for nogle behandlinger, men ellers skal behandlingerne underbygges mest muligt.

Test burde nemlig indtænkes i en samlet strategi for kræftbehandlingen i Danmark, og den handler også om samfundsøkonomi og kommunikation.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift