Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Steen Elkjær Husted er afgået ved døden

Steen Elkjær Husted

Steen Elkjær Husted

Efter længere tids sygdom er tidligere ledende overlæge Dr. Med. Steen Elkjær Husted sovet stille ind. Han vil især blive husket for sin forskning og udvikling af nye behandlingsmuligheder til patienter med blodpropsygdom.

Tidligere ledende overlæge Dr. Med. Steen Elkjær Husted, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, er i en alder af 66 år afgået ved døden efter længere tids sygdom. Han opsagde sin stilling per 1. september 2016 for at gå på pension 1. januar 2017.

Steen Elkjær Husted havde mange års ledelseserfaring, flere faglige formandsposter og en lang forskningskarriere. Han har ydet et markant bidrag til patientbehandling, sundhedsvidenskab og udvikling af nye behandlingsmetoder.

Steen Elkjær Husted vil især blive husket for sin interesse for dannelse og forebyggelse af blodpropper. Han var en af pionererne bag behandlingen med den såkaldte ”hjertemagnyl” og har også medvirket til udvikling af brugen af andre lægemidler til hæmning af koagulationsprocesserne og blodpladernes trombogene egenskaber.

Også internationalt vil Steen Elkjær Husted blive husket for sin indsats. Han har været vicepræsident for ”Working Group on Thrombosis” i Europa og ville være blevet præsident for selskabet i 2016, hvis ikke sygdom var kommet i vejen. I 2015 opnåede han som en af de tre mest citerede danske forskere at komme på den globale "highly cited"-liste på baggrund af en enorm forskningsproduktion.

I 1993 var Steen Elkjær Husted med til at stifte Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH), og han var i en årrække formand for selskabet. Et tæt samarbejde mellem Dansk Cardiologisk Selskab og DSTH har været med til at sikre optimal håndtering af patienter med blodpropsygdom i Danmark med udvikling af nye behandlingsmuligheder og behandlingsvejledninger. Gennem mange år fungerede Steen Elkjær Husted også som klinisk lektor ved Institut for Klinisk Farmakologi, Århus Universitet.

Steen Elkjær Husted kom fra en stilling som ledende overlæge på Medicinsk-kardiologisk Afdeling ved Århus Sygehus, da han tiltrådte som ledende overlæge på Medicinsk Afdeling i Hospitalsenheden Vest i 2011. Her etablerede han en tromboseklinik i lighed med en tilsvarende klinik, som han startede på afdelingen i Århus. Fra 1. januar 2017 er kardiologien nu blevet sin egen afdeling for hjertesygdomme i Hospitalsenheden Vest. En faglig specialisering, der er i høj grad kan tilskrives Steen Elkjær Husted.

Der afholdes symposium på Aarhus Universitet 12. januar 2017 til ære for Steen Elkjær Husted.

FORSIDEN LIGE NU

Fem kvinder har brystkræft efter fejlscreening

15. august 2017 Brystkræft Redaktionen
Fem kvinder har indtil videre fået konstateret brystkræft efter at have fået et ekstra sikkerhedstjek i forlængelse af en mistanke om fejl i en enkelt overlæges undersøgelser . Det er endnu uvist, om der er sket fejl i kvindernes tidligere undersøgelser for…

Stor stigning i patienter der får 'kemobad'

14. august 2017 Colorectal Signe Juul Kraft
Aarhus Universitetshospital (AUH) har det seneste år mere end fordoblet antallet at tarmkræftpatienter, som modtager en form for behandling, hvor de efter operation får badet det indvendige af maven i varm kemoterapi. 
MSD Branding 160x600 Public

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift