Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Ny professor forsker i præcisionsmedicin

Overlæge Niels Jessen forsker i præcisionsmedicin og er nyslået professor inden for klinisk farmakologi. Hans forskning i metformin har resulteret i opsigtsvækkende viden om medicinoptagelse, som også kan bruges ved andre sygdomme.

Niels Jessen (41 år) er overlæge og forsker ved Klinisk Farmakologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. I juli 2016 tiltrådte han et lærestolsprofessorat ved Institut for Biomedicin med tiltrædelsesforelæsning om præcisionsmedicin den 6. januar 2017. Niels Jessen forsker i præcisionsmedicin med særlig fokus på diabetesbehandling med det formål at skabe større viden om lægemidlers virkning.

”Forskningen i præcisionsmedicin er et svar på de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor, fordi forskningen kan bidrage til en klogere anvendelse af samfundets ressourcer. Mange lægemidler bliver anvendt for upræcist, så vi vil kunne spare på omkostningerne til medicin og samtidig skåne patienterne for bivirkninger ved at sikre, at det kun er dem, medicinen virker på, som får den. Det kræver, at en øget analysegrad af patienters sygdomsmekanismer matches af tilsvarende viden om anvendte og fremtidige lægemidlers virkning,” siger Niels Jessen.

Forskning i virkningen af metformin

Niels Jessen forsker i metformin, som har været brugt til behandling af type 2-diabtes gennem mange år. Nu muliggør teknologien, at avanceret PET-scanning kan afsløre, hvor i kroppen indholdsstoffet optages, så man ikke længere behøver at tage vævsprøver for at undersøge det. Man har kunnet konstatere, at metformin ikke optages i de samme organer hos alle. En genetisk variation i transportmolekylerne betyder, at lægemidlet optages forskelligt fra person til person. Det kan være forklaringen på, at metformin virker forskelligt.

”Vores forskning har vist, at metformin ikke kommer ikke ind i nogle af de væv, vi havde troet, og at 15 til 20 procent af alle mennesker har nedsat evne til at fordele indholdsstoffet rundt i kroppen. Vi kan bruge denne viden til at forstå, hvordan andre lægemidler virker, da det er de samme mekanismer, der gælder for en del andre lægemidler. Vi forsker også i at bruge metformin til andre sygdomme end diabetes – for eksempel kræft, da det ser ud til at metformin kan slå kræftceller ihjel. Vi er blandt andet ved at undersøge, om metformin kan bekæmpe kræft hos brystkræftpatienter,” forklarer Niels Jessen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift