Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Brutal fyring af topdirektøren på Aarhus Universitetshospital

Gert Sørensen

Gert Sørensen, adm. direktør på Aarhus Universitetshospital, er med omgående virkning fortid på Aarhus Universitetshospital. Meddelelsen kom kl. 16.01 torsdag den 12. januar og Gert Sørensen stoppede minuttet før. Mere abrupt kan det ikke blive.

Gert Sørensen erstattes midlertidigt af sundhedsdirektøren i Region Midtjylland, Ole Thomsen, som selv var en velfungerende og supereffektiv adm. direktør for hospitalet indtil 2010, hvor han fik jobbet som sundhedsdirektør i regionen efter Leif Vestergaard (der blev direktør for Kræftens Bekæmpelse). Nu frigøres Ole Thomsen fra sine pligter på Regionsgården i Viborg for at kaste sig over ledelsen, altså driften, af det ene af landets to tophospitaler.

Derved sikres i det, at direktionen for Region Midtjyllands stolthed kan bæres af kontinuitet og rutine netop som hospitalet skal gennemføre en betydelig spareplan og få et nyt supersygehus til at fungere. Her er den lægelige direktør Claus Thomsen eneste rutinerede chef, idet den sygeplejefaglige direktør Inge Pia Christensen er så ny, at hun først tiltræder i Aarhus på mandag 15. januar. Hun kommer fra regionens hospital i Horsens, og hun afløser Vibeke Krøll, som døde i juni. 

Regionen betoner, at Ole Thomsen skal tilbage til sit job i Viborg. ”Der er tale om en midlertidig organisering frem til 1. april eller 1. maj 2017, afhængigt af ansættelsestidspunkt for ny direktør,” fremgår det. Han er også formand for det bedømmelsesudvalg, der skal finde den nye hospitalsdirektør. Men kun et mirakel kan nu sikre, at det sker på bare tre-fire måneder. Det vil kræve mindst et halvt år, og endnu længere for en direktør uden for regionen. 

Men konstruktionen er utraditionel. Det siger ikke så lidt om, hvordan tingene prioriteres i Region Midtjylland, at regionens formand Bent Hansen og den forholdsvis nye regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen vælger at placere chefen for regionens sundhedsvæsen direkte ude i frontlinjen på bekostning af opgaverne i regionen, som i øvrigt er enorme netop i denne tid. Den beslutning må også være afstemt med regionsrådet.

Ingen andre regioner ville - og kunne - foretage den prioritering. Kunne Sophie Hæstorp-Andersen (S) mon finde på, at indsætte Svend Hartling som øverste chef for Rigshospitalet? Næppe. Kunne Lars Onsberg Henriksen indtræde som øverste direktør i Region Sjællands nye universitetshospital? Aldrig.

Med afskedigelsen af Gert Sørensen træder den nye koncerndirektør i karakter for første gang. Det er Jacob Stengaard Madsen, som har påtaget sig at udtale sig om afskedigelsen – men han har ingen kommentarer til den. ”Vi har den aftale med Gert Sørensen, at ingen af parterne udtaler sig,” siger Jacob Stengaard Madsen til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Om forklaringen på afskedigelsen siger Jacob Stengaard Madsen: ”Vi har ønsket en anden profil til den fremadrettede ledelse af Aarhus Universitetshospital, og mere ønsker jeg ikke at sige.”

Jacob Stengaard Madsen, som i juni overtog jobbet fra den respekterede Bo Johansen, har fra starten signaleret, at han lægger vægt på effektiv resultatorienteret ledelse. Han er en hård budgettype, siges det. Det lagde regionsformand Bent Hansen også vægt på, da han blev ansat. Ved den lejlighed betonede regionsformanden, at regionen her fik en leder ”som evner økonomistyringens svære kunst.”:

”Vi får en dygtig topleder, som sammen med regionsrådet kan sætte retning og have en fast hånd om de mange store opgaver, vi har sat i værk i Region Midtjylland. Det gælder byggerierne, og det gælder udmøntningen af den spareplan, som regionsrådet netop har vedtaget,” sagde Bent Hansen i sommer, da han bød velkommen til regionens nye topchef.

Det er svært at gætte på, hvorfor Gert Sørensen ofres så brutalt. Den kultur og målrettethed, som den nye regionsdirektør repræsenterer har nok ikke flugtet med Gert Sørensen, som ikke er en budgetbisse. Men Gert Sørensen får gode skudsmål, når man spørger hans kollegaer på andre sygehuse. Dér får han respekt for sin ledelse, som har skullet få fusionen mellem tre hospitalsenheder i Aarhus til at fungere.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift