Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Leder af partikelterapi-center får ærespris

Morten Høyer

Årets Onkologipris går til professor Morten Høyer, som er onkolog på Aarhus Universitetshospital og leder af Dansk Center for Partikelterapi. Prisen blev uddelt på årsmødet i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) den 24. marts.

Onkologiprisen bliver uddelt til en person, der har gjort sig særlig bemærket på kræftområdet, og det har Morten Høyer i høj grad gjort, fortæller DSKO’s formand Lars Henrik Jensen.

”Vi giver prisen til en, der har præget kræftområdet videnskabeligt, uddannelsesmæssigt eller organisatorisk. Morten Høyer udmærker sig på alle tre områder. Han har en stor videnskabelig produktion bag sig og er involveret i cirka 140 videnskabelige artikler, som har haft stor betydning især inden for strålebehandling, som er hans hovedområde. Organisatorisk har han udmærket sig ved at gøre Dansk Center for Partikelterapi til et nationalt projekt og sikret, at den måde, man bygger det op på, understøtter, at det er et dansk center,” siger Lars Henrik Jensen.

På det uddannelsesmæssige plan har Morten Høyer blandt andet udmærket sig ved i mange år at have uddannet folk i strålebehandling. I øjeblikket er han involveret i uddannelse af de læger og sygeplejesker, som skal behandle med partikelterapi i Danmark, fortæller Lars Henrik Jensen.

Med Onkologiprisen, som DSKO betegner som en ærespris, følger 20.000 kr.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift