Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Ny formand for ESMO udpeget

ESMO2017: Formand for European Society for Medical Oncology (ESMO) 2020-2021 er blevet udpeget. Valget er faldet på professor Solange Peters, som er leder af Medical Oncology Service og Thoracic Oncology, Oncology Department, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne, Schweiz.

Solange Peters fremhæver blandt andet uddannelse og styrkelse af uafhængig akademisk forskning som prioriterer i sit kommende arbejde som formand for ESMO. Hun mener desuden, at ESMO skal blive bedre til at varetage rollen som globalt, og ikke kun europæisk, videnskabeligt selskab.

”ESMO er blevet et globalt selskab. Der skal prioriteres en bedre integration af fagfolk fra forskellige geografiske, socioøkonomiske og etniske baggrunde med det formål at skabe et levende selskab, der behandler relevante spørgsmål ud fra et globalt perspektiv. Jeg ønsker at guide selskabet til at være initiativtager til at skabe et miljø, hvor lige adgang til information og optimal kræftbehandling er en prioritet, på et tidspunkt hvor disse overvejelser kan være svækket i flere specifikke politiske og økonomiske sammenhænge. ESMO skal være den primære platform for udveksling af den bedste videnskab inden for alle områder af onkologi,” siger Solange Peters i en pressemeddelelse.

Solange Peters har længe været involveret i ESMO-aktiviteter og er i øjeblikket blandt andet medlem af ESMO’s bestyrelse, formand for Women for Oncology Committee, presse- og medieudvalgsformand og formand for ESMO 2018 Scientific.

Hun er desuden aktiv i International Association of Lung Cancer (IASLC), hvor hun er bestyrelsesmedlem, ligesom hun er medlem af American Association for Cancer Research (AACR) og European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).

Solange Peters har været associeret redaktør af tidsskriftet Lungcancer og blev stedfortrædende redaktør for IASLC's officielle tidsskrift Journal of Thoracic Oncology (JTO) i 2013. Hun har også været chefredaktør for Cancer Treatment Communications. Desuden fungerer hun som associeret redaktør af Frontiers in Pharmacology of Anti-Cancer Drugs og review redaktør for Frontiers in Thoracic Oncology. Hun er forfatter til talrige artikler i peer-reviewed publikationer samt bogkapitler og abstracts.

ESMO’s formand vælges af ESMO-medlemmer, som kan vælge mellem to kandidater fremsat af ESMO’s valgkomité, som følge af anbefalingerne fra selskabets lederskab.

Læs Solange Peters’ formandsvision her

Tags: ESMO2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift