Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Økonomi får Riget til at droppe nye behandlinger

Hans von der MaaseStram økonomi betyder, at kræftpatienter på Rigshospitalet ikke mere kan regne med at få de nyeste behandlingstilbud, der er godkendt af KRIS og anbefalet af RADS. 

Klinikchef, professor Hans von der Maase har på et møde i Sundhedsfagligt Råd for Klinisk Onkologi udtalt, at ressourcemanglen på Rigshospitalets onkologiske klinik nu er så alvorlig, at klinikken fremadrettet ikke vil indføre nye behandlinger som kræver personaleressourcer, før de nødvendige ressourcer er bevilget. Det understreges, at det gælder behandlinger, der er godkendt af KRIS eller anbefalet af RADS.

Af mødereferatet fremgår det at:

”Hans von der Maase orienterede om, at Onkologisk Klinik har store problemer med at få budgetsager igennem på trods af at det omhandler behandlingstilbud, som er godkendt til national ibrugtagning af KRIS eller via anbefalinger af RADS. Klinikken vil derfor fremadrettet ikke indføre nye behandlinger som kræver personaleressourcer, før de nødvendige ressourcer er bevilget.”

Den alarmerende udtalelse faldt på rådets møde 16. marts, men ifølge Onkologisk Tidsskrifts kilder er der ikke en bedring af situationen i udsigt. Hans von der Maase har ikke kunnet kommentere sine egne udtalelser yderligt.

Hos Kræftens Bekæmpelse er direktør Leif Vestergaard Pedersen bekymret for situationen:

”Det er uacceptabelt. Rigshospitalets ledelse må finde en løsning. Vi kan ikke leve med at patienterne på et af landets førende kræftcentre kan blive usikre på om de får den optimale behandling, og om de måske snarere skal behandles et andet sted,” siger han.

Når det går galt med økonomien på Onkologisk Klinik så hænger det bl.a. sammen med, at Rigshospitalet har mistet patienter til strålebehandling. Foranlediget af kræftskandalen tilførte politikerne i 2006-2009 betydeligt med ressourcer til stråleterapien på Rigshospitalet. Og i løbet af 2015 har Region Sjælland imidlertid hjemtaget patienter til strålebehandling for hoved/hals-kræft og hæmatologisk kræft, og det er den økonomisk effekt af den reducerede aktivitet, der nu slår i gennem.

SKA Nyt, et magasin udgivet af Sammenslutningen af Kræftafdelinger, har i sin seneste udgivelse afsløret, at Rigshospitalets onkologiske afdeling skal spare ca. en million om måneden resten af året. Den besparelse gør ondt i en periode, hvor andre aktiviteter, som er en følge af godkendelser i KRIS, er i vækst og koster ressourcer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift