Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

KRIS anbefaler Opdivo til nyrekræft efter to angiogenese hæmmere

Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, anbefaler, at Opdivo (nivolumab) kan benyttes til patienter med metastaserende nyrekræft under 75 år, som har modtaget én eller to tidligere behandlinger.

Ansøgeren har fremsendt opfølgningsdata, som viser, at der ikke er markant dårligere effekt af Opdivo hos nyrekræftpatienter, som har modtaget to tidligere behandlinger med angiogenesehæmmere, i forhold til patienter, som tidligere kun har modtaget én behandling. På den baggrund anbefaler KRIS, at nivolumab kan benyttes til patienter med metastaserende nyrekræft under 75 år, som har modtaget én eller to tidligere behandlinger.

Opdivo har været godkendt til nyrekræft siden efteråret. Godkendelsen var baseret på et studie, der blev stoppet før tid pga. signifikant bedre effekt af OPDIVO. Dog var behandlingsgevinsten endnu ikke helt tydelig nok for de patienter, der havde modtaget 2 eller flere behandlinger. De data er kommet til nu, og derfor er KRIS godkendelsen en udvidelse af den tidligere godkendelse.

Beslutningen blev truffet på sidste møde i KRIS 14. juni, hvor rådet også behandlede en ansøgning om Opdivo til behandling af lokalt recidiverende eller metastaserende planocellulært karcinom (en af de almindeligste former for hudkræft) i anden linje.

Det var Danish Head And Neck Cancer Group (DAHANCA), som havde fremsendt en ansøgning om ibrugtagning af Opdivo som andenlinjebehandling til tidligere platinbehandlede patienter samt patienter, som har fået capecitabine/paclitaxel som førstelinjebehandling. Et studie hos patienter med performancestatus 0-1, som er progredieret under eller efter cisplatinbehandling, har vist en signifikant, men beskeden effekt af Opdivo sammenlignet med enkeltstofbehandling (methotrexat, docetaxel eller cetuximab). Den gennemsnitlige overlevelse var 7,5 versus 5,1 måneder.

En subgruppeanalyse viste effekt hos patienter, som var PD-L1- positive, men ikke hos de som var PD-L1-negative. Efter et år var 10 procent flere patienter i remission. Langtidseffekt bæres igennem af patienter som er PD-L1-positive, og på den baggrund anbefaler KRIS kun Opdivo som standardbehandling til patienter som er PD-L1-positive og i performancestatus 0-1. KRIS vurderer, at der ikke er tilstrækkelige data til at anbefale Opdivo til patienter, der er negative for PD–L1.

FORSIDEN LIGE NU

Danske forskere videreudvikler ultrapræcis MR-scanningsteknologi

16. marts 2018 Diagnostik Signe Juul Kraft
En ny, ultrapræcis metode til brug ved MR-scanning af blandt andet kræftpatienter vil blive både billigere og nemmere, hvis det med et nyt projekt fra DTU Elektro lykkes at skabe en såkaldt SPIN BANK.

Nationalt netværk skal sætte fokus på fælles beslutningstagning

16. marts 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) har givet 140.000 kr. til at starte et nyt nationalt netværk for såkaldt ’shared decision making’ (fælles beslutningstagning) inden for strålebehandling af brystkræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift