Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Syv læger er udpeget til nyt kræftudvalg

Syv læger fra forskellige specialer er udpeget til at sidde i Sundhedsstyrelsens nye Udvalg for Kræft, som på sit andet møde i morgen, den 12. november, skal diskutere Kræftplan IV.

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) har udpeget syv medlemmer, der skal sidde i Sundhedsstyrelsens nye Udvalg for Kræft. De syv udpegede LVS-medlemmer til arbejdet er:

 • Roar Maagaard, praktiserende læge, Skødstrup Lægepraksis.
 • Torben Steiniche, ledende overlæge på Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital.
 • Ulrik Lassen, ledende overlæge på Fase 1-enheden, Rigshospitalet.
 • Anni Morsing, ledende overlæge på Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-centret, Aarhus Universitetshospital.
 • Lars Kjeldsen, ledende overlæge på Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet.
 • Susanne Axelsen, ledende overlæge på Gynækologisk Obstetrisk afdeling Y, Aarhus Universitetshospital.
 • Jens Hillingsø, klinikchef på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet.

De udpegede medlemmer er valgt ud fra deres faglighed, så LVS’ repræsentation i Udvalg for Kræft dækker forskellige specialer. Herudover er de valgt ud fra deres geografiske placering, så der udover den faglige viden også er en grundviden om de forskellige regioner, fortæller formand for LVS Henrik Ullum.

Udvalg for Kræft er afløseren for Kræftstyregruppen og holdt sit første møde 1. september. Andet møde i udvalget holdes på torsdag, hvor blandt andet Kræftplan IV er på dagsordenen.

Ifølge chef i Sundhedsstyrelsens enhed for Sundhed og Beredskab Helene Probst vil Udvalg for Kræft løbende skulle rådgive Sundhedsstyrelsen under udarbejdelsen af det faglige oplæg til Kræftplan IV. Der kan være tale om rådgivning i forhold til f.eks. afdækning af fremtidige behov, delleverancer/delnotater og det endelige faglige forarbejde, oplyser Helene Probst.

Udover de udpegede LVS-medlemmer håber Henrik Ullum, at der løbende bliver brug for faglige input fra resten af LVS i forarbejdet med Kræftplan IV.

”Det er Sundhedsstyrelsen, der primært orkestrerer indsatsen, men vi vil gerne være en god samarbejdspartner i arbejdet med at få de rigtige eksperter på banen til de rigtige tidspunkter. Det er typisk i de faglige selskaber den højeste medicinske viden er, så vi vil meget gerne, via de enkelte faglige selskaber, hjælpe med at koordinere, at der kommer de input, der skal til,” siger Henrik Ullum.

 

Om Udvalg for Kræft

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft blev nedsat i juli 2015 og afløser Kræftstyregruppen. Udvalg for Kræft kaldes også Kræftudvalget og er et rådgivende forum med deltagelse af de vigtigste parter og aktører indenfor kræftområdet. Udvalgets formål er at drøfte og følge aktuelle og væsentlige emner indenfor kræft, og udvalgets rådgivning skal være med til at sikre en god og hensigtsmæssig udvikling på kræftområdet til gavn for patienterne.

Udvalget for kræft har følgende opgaver:

 • Følge udviklingen på kræftområdet, herunder den nyeste faglige viden og forskning samt planer og initiativer på tværs af landet og sektorer
 • Pege på nødvendige nye initiativ- og udviklingsområder for at sikre bedst mulig indsats og tilrettelæggelse af området
 • Give faglig rådgivning på kræftområdet når parterne har behov herfor, f.eks. i relation til konkrete opgaver, udfordringer, udmeldinger m.m.

Udvalget sammensætning:

 • Sundhedsstyrelsen: 1 repræsentant
 • Sundheds- og Ældreministeriet: 1 repræsentant
 • Region Hovedstaden: 1 repræsentant
 • Region Midtjylland: 1 repræsentant
 • Region Sjælland: 1 repræsentant
 • Region Syddanmark: 1 repræsentant
 • Region Nordjylland: 1 repræsentant
 • Danske Regioner: 1 repræsentant
 • Kommunernes Landsforening: 2 repræsentanter
 • Lægevidenskabelige Selskaber: 7 repræsentanter
 • Danske Multidisciplinære Cancer Grupper: 1 repræsentant
 • Dansk Sygepleje Selskab: 2 repræsentanter
 • Dansk Selskab for Fysioterapi: 1 repræsentant
 • Kræftens Bekæmpelse: 2 repræsentanter
 • Videncenter for Rehabilitering og Palliation: 1 repræsentant

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift