Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Leif Vestergaard:

Der skal kunne afviges fra standardforløbene

Kræftplan IV logoFokus på den enkelte patients behov, tilstrækkelig kapacitet og kræftkirurgers uddannelse. Det er nogle af de temaer, Kræftens Bekæmpelse håber, at Kræftplan IV vil omhandle.

For et par uger siden meldte Sundhedsstyrelsen ud, at den igangsætter et fagligt forarbejde til Kræftplan IV, med forventet afslutning til sommer næste år.

Forarbejdet skal blandt andet kortlægge de nuværende udfordringer og afdække fremtidens behov på kræftområdet samt opstille faglige og evidensbaserede anbefalinger til forbedringer af indsatsen, lyder det i kommissoriet.

Leif VestergaardTiden er inde til, at vi sikrer, at når man bliver opereret for kræft i Danmark, bliver man opereret af en læge, som er uddannet i at lave kræftoperationer

Leif Vestergaard

Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen har store forventninger til den nye kræftplan, som, han håber, ender med i højere grad end tidligere at være målrettet patienternes individuelle behov.

”Det er nu, vi skal have samlet op på det, som ikke faldt helt på plads i de foregående kræftplaner. Vi vil gerne bidrage til, at det her bliver patienternes kræftplan. Det vil blandt andet indebære at se på, hvordan man på den ene side kan have standardforløb og på den anden side patienttilpassede behandlingstilbud. Standardforløbene er ikke altid det rigtige for den enkelte patient. Der kan være forhold, som gør, at man skal afvige, og det skal man gøre velovervejet, sammen med patienten. Det, synes vi, er meget vigtigt,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Af andre centrale temaer for Kræftplan IV, mener Leif Vestergaard Pedersen, at der skal fokus på kræftkirurgers uddannelse.

”Jeg mener, at vi er nødt til at se på, hvornår man skal kalde sig kræftkirurg. I de andre kræftplaner har vi gået lidt rundt omkring emnet, men nu er tiden inde til, at vi sikrer, at når man bliver opereret for kræft i Danmark, bliver man opereret af en læge, som er uddannet i at lave kræftoperationer,” siger han.

Kapacitet er et andet tema, som bør fylde i det faglige forarbejde til Kræftplan IV, mener Leif Vestergaard Pedersen:

”Vi skal sikre os, at der er den fornødne kapacitet til de kræftpatienter, der kommer. Både af hensyn til kræftpatienter og af hensyn til andre patienter.”

Alt i alt glæder Leif Vestergaard Pedersen sig til at bidrage til arbejdet med Kræftplan IV.

”Jeg regner med, at vi vil blive inddraget i det faglige arbejde på de områder, hvor vi kan bidrage med noget via vores faglige baggrund og viden,” siger han.

Kræftens Bekæmpelse har planlagt et møde med Sundhedsstyrelsen om kort tid og er med Leif Vestergaard Pedersens ord i en ”løbende og god dialog” med styrelsen.

Om forarbejdet til Kræftplan IV

Formålet med det faglige forarbejde til Kræftplan IV er at kortlægge de nuværende udfordringer og afdække fremtidens behov på kræftområdet, samt at opstille faglige anbefalinger til forbedringer af indsatsen. Anbefalingerne kan vedrøre alle elementer i patientforløbet, f.eks. tidlig opsporing, udrednings- og behandlingsforløb, rehabilitering og palliation samt inddragelse af patienter og pårørende.

Det faglige oplæg vil bygge videre på de tidligere kræftplaner og skal være med til at sikre, at der er høj kvalitet i behandlingen, at flere kan overleve kræft, og at patienter og pårørende oplever et forløb med tryghed, inddragelse og sammenhæng.

Sundhedsstyrelsen inddrager i arbejdet de relevante interessenter fra blandt andet regionerne, de faglige miljøer, patientforeninger mv. Herudover kan der inddrages internationale erfaringer og evt. ekspertbistand. Til at følge det faglige forarbejde nedsættes jf. økonomiaftalen for 2016 en følgegruppe med deltagelse af Danske Regioner, KL, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet (formand).

Det faglige forarbejde til Kræftplan IV færdiggøres medio 2016.

Tags: Kræplan IV

FORSIDEN LIGE NU

Danske forskere tester som de første T-celleterapi mod æggestokkræft

20. februar 2018 Underlivskræft Signe Juul Kraft
Herlev Hospitals Center for Cancer Immunterapi (CCIT) er som det første i verden i gang med at teste immunterapiformen T-celleterapi mod æggestokkræft. De første resultater er lovende, fortæller projektets leder professor Inge Marie Svane.

Nye anbefalinger for håndtering af bivirkninger ved immunterapi

20. februar 2018 Behandlinger Signe Juul Kraft
Det amerikanske selskab for klinisk onkologi, ASCO, og National Comprehensive Cancer Network (NCCN) udgiver en række anbefalinger til vurdering og behandling af bivirkninger relateret til immune checkpoint-hæmmere.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift