Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Europæiske kræftforeninger protesterer mod medicinpriser

15 europæiske kræftforeninger er gået sammen for at sikre kræftpatienter lige adgang til den nyeste og bedste medicin.

Foreningerne har netop underskrevet en hensigtserklæring, og på næste møde, 23. februar, skal der etableres fem arbejdsgrupper, der skal arbejde med hver deres målsætning, fortæller en af drivkræfterne bag samarbejdet, afdelingschef for Dokumentation & Kvalitet, Kræftens Bekæmpelse, Jes Søgaard.

Et emne, der vil være fokus på i kræftforeningernes arbejde, er lægemiddelindustriens prispolitikker. I deres hensigtserklæring skriver foreningerne blandt andet, at ”lægemiddelindustrien har brudt kontrakten med samfundet, når den kræver ublu priser for ny kræftmedicin”.

”Der har været en forståelse af, at industrien får en beskyttelse for sine investeringsomkostninger i ny medicin ved at have patenter. Deri ligger, at man forventer, at der kommer konkurrence, når der begynder at komme generiske præparater ind på markedet. Men det indbefatter ikke, at man i uanstændig grad misbruger den beskyttelse, man har i patentperioden. Vi har på flere områder set, at firmaer udnytter deres monopol og tager nogle priser, der går til grænsen af eller over det, samfundet er villig til at betale,” siger Jes Søgaard.

Han kan ikke på stående fod komme med et eksempel på kræftområdet, men nævner som eksempel diabetesmidlet Tresiba, hvor producenten Novo Nordisk ikke er kommet igennem med sine priser i hverken England, Tyskland eller Frankrig – og der har været meget røre i USA.

”Vi mener, at lægemiddelfirmaerne i stigende grad udnytter deres monopollignende situation for de nye præparater til at sætte prisen meget højt. De såkaldte introduktionspriser på kræftlægemidler er de sidste 15 år steget med 150 procent – efter at der er taget højde for almindelig prisinflation,” siger Jes Søgaard og tilføjer:

”Det er klart, at firmaerne skal have dækket deres reelle udviklingsomkostninger – ellers vil ingen investere i ny medicin – plus en terapeutisk merværdi. Men prisniveauet skubbes hele tiden op, og vi ser nu priser på op imod en-to mio. kr. per patientår.”

En af kræftforeningernes målsætninger er, at kræftmedicin med dokumenteret terapeutisk merværdi bør nå patienterne hurtigst muligt, på den sikreste måde og til overkommelige priser.

”Vi ønsker at sikre os, at myndighederne i de pågældende lande ikke laver reguleringsforanstaltninger, der hindrer adgangen til medicin. Det er godt, at de kan få billig medicin i England, men hvis det er på bekostning af, at der er visse præparater, de ikke får adgang til – altså på grund af økonomisk prioritering – er der ikke så meget ved det,” siger Jes Søgaard.

Rimelige priser

I de europæiske kræftforeningers hensigtserklæring lyder det, at ”medicinpriser må være rimelige og stå i forhold til de reelle udgifter til forskning og udvikling og til deres terapeutiske merværdi.” Jes Søgaard anerkender, at det er svært at definere, hvad der er en rimelig pris for et lægemiddel, men han mener, at et udgangspunkt for diskussionen er at belyse de prisforskelle, der er landene imellem.

”Vi skal blive bedre til at komme med nogle gode argumenter over for industrien. Der har vi ikke været skarpe nok endnu. Vi vil blandt andet lave nogle prissammenligninger mellem lande. Hvis man f.eks. sælger til én pris i Tyskland og 40 procent billigere i Frankrig, vil vi gerne have en forklaring,” siger Jes Søgaard

Kræftforeningerne giver i deres hensigtserklæring udtryk for, at der i dag er en ”stigende risiko for, at den meget høje pris på virkningsfuld kræftmedicin bliver en afgørende faktor for om patienten får den.” Jes Søgaard medgiver, at problematikken – endnu – ikke er så stor i Danmark som i nogle af de andre europæiske lande.

”Det er endnu ikke tilfældet i Danmark, men det kan det blive. Det er spørgsmålet om, hvornår man når en grænse. Vi har set det i andre lande, selv i Norge, hvor pris er blevet en medvirkende faktor for, hvilke lægemidler der tages i brug,” siger Jes Søgaard.

Politikere på banen

En af kræftforeningernes målsætninger er, at kræftforeningerne i Europa arbejder sammen om at ”få og fastholde emnet om lige adgang til medicin for alle kræftpatienter i Europa på de nationale og europæiske dagsordener for politikere, andre beslutningstagere og den farmaceutiske industri.”

I den forbindelse er Kræftens Bekæmpelse sammen med de andre kræftforeninger i Europa ved at skrive et brev til konkurrencekommissær i EU Margrethe Vestager, hvor foreningen anerkender den tale, som politikeren holdt til en nytårskur i Lægemiddelindustriforeningen (Lif) 27. januar. Her kom hun ind på de seneste års prisstigninger på ny medicin, og påpegede, hvor vigtig en rolle tillid spiller.

”Når prisen på et lægemiddel pludselig går op med hundredvis eller endda tusindvis af procent. Når virksomheder er enige om at hæve overskud ved at opkræve mere af forbrugerne. Disse ting underminerer folks tillid til hele det system, som de er afhængige af (…) Der er behov for, at erhvervslivet lever op til sit ansvar. Det er nødvendigt for at sikre, at forbrugere og sundhedspersonale ser en industri, der leverer løsninger i stedet for at engagere sig i misbrug. På den måde kan vi, uanset hvor usikker verden omkring os må se ud, være sikre på, at vores økonomier, vores samfund, er stærke,” lød det i talen ((http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/restoring-trust-our-economy_en).

Jes Søgaard er glad for, at politikerne begynder at italesætte problemstillingen omkring dyr medicin.

”Det er første gang, at EU på kommissionsniveau begynder at adressere den her problemstilling. Margrethe Vestager har en rigtig god pointe, når hun siger, at patienterne er dybt taknemmelige for den medicin, som industrien udvikler og sætter på markedet – men hvad nytter det, hvis de ikke har råd til at betale den? Hendes tale rammer meget det, vi vil. Vi vil ikke i krig med industrien. Vi vil have en bedre dialog,” siger Jes Søgaard.

Målsætningerne

Kræftforeninger i 15 lande i Europa og European Cancer League har besluttet følgende mål for at opnå lige adgang til medicin for alle kræftpatienter i Europa.

Mål 1: Alle nye og effektive kræftlægemidler skal nu og i fremtiden være tilgængelige for patienterne. Patienterne skal ikke lide under, at lægemiddelmarkedet ikke fungerer og at priserne på den medicin, som lægerne foreskriver, truer sundhedsøkonomien i vores lande.

Mål 2: Medicinpriser må være rimelige og stå i forhold til de reelle udgifter til forskning og udvikling og til deres terapeutiske merværdi. I den forbindelse er der behov for en åben, gennemsigtig og løbende dialog med medicinalindustrien. Viden og information skal deles internationalt og samarbejde tilstræbes.

Mål 3: Kræftmedicin med dokumenteret terapeutisk merværdi bør nå patienterne hurtigst muligt, på den sikreste måde og til overkommelige priser. Patienterne bør informeres fuldt ud om de mulige fordele og ulemper ved lægemidlet.

Mål 4: Kræftforeningerne i Europa arbejder sammen om at få og fastholde dette emne på de nationale og europæiske dagsordener for politikere, andre beslutningstagere og den farmaceutiske industri.

Mål 5: Patienter bør til enhver tid inddrages i beslutninger om deres egen behandling (fx fælles beslutningstagning om alle forhold i deres kræftforløb).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift