Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Regionerne uddeler 20 mio. kr. til uafhængig forskning

For fjerde år i træk uddeler Regionernes Medicinpulje penge til uafhængige forsøg. Der er afsat i alt 20 mio. kr. til at støtte nye og mere effektive måder, som medicin kan bruges på.

”Mange klinikere undrer sig måske jævnligt over, om den medicin, de ordinerer, virker godt nok eller kunne bruges i andre doser eller kombinationer. Men vi skal have dokumentation, hvis vi skal ændre metoder, for patienterne kræver naturligvis, at de får den bedst mulige behandling med færrest mulige bivirkninger. Der er brug for uvildige forsøg, f.eks. for at finde ud af, om patienter måske hjælpes lige så godt eller bedre med færre eller mindre doser medicin,” siger Danske Regioners formand Bent Hansen.

Der kan søges inden for alle medicinske områder, men Regionernes Medicinpulje har fokus på, at alle regioner deltager i hvert projekt, og at forsøgene falder inden for følgende kategorier:

  1. Uafhængige kliniske forsøg, hvor effekt af nye lægemidler sammenlignes med standardbehandling (effekt eller sikkerhed), eller forsøg hvor ældre præparater anvendes i nye kombinationer og på nye måder.
  2. Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om det kan være relevant for visse patientgrupper at ophøre med lægemiddelbehandling.
  3. Uafhængige forsøg, hvor alternativ dosering eller behandlingsvarighed af nye lægemidler afprøves (f.eks. lavere dosis, støre interval mellem dosering, kortere behandlingsvarighed).
  4. Uafhængige forsøg, hvor effekt og sikkerhed af de nye lægemidler testes i relevante patientgrupper, som normalt ikke indgår i de kliniske afprøvninger (f.eks. leversyge, nyresyge, børn, gamle, meget overvægtige, bevidstløse, svært psykotiske, multisyge).
  5. Uafhængige forsøg, hvor det undersøges om de anprisninger, som virksomhederne lover (effekt og bivirkninger) afprøves.

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2017, og svarene på ansøgningerne vil foreligge inden årets udgang. Ansøgningsskemaet kan hentes her: http://regioner.dk/services/nyheder/2017/marts/20-millioner-fra-regionernes-medicinpulje-til-uafhaengige-forsoeg

FORSIDEN LIGE NU

Medicinrådet anbefaler to nye præparater til kræft i blære og urinveje

14. december 2017 Underlivskræft Nina Bro
Nivolumab og pembrolizumab anbefales af Medicinrådet som mulige standardbehandlinger til kræft i blære og urinveje. Der skal hurtigst muligt udarbejdes en behandlingsvejledning, som rangordner præparaterne i forhold til hinanden, skriver Medicinrådet i…

Medicinrådet vil være fleksibelt over for industribetalte rejser i 2018

28. november 2017 Samfund Signe Juul Kraft
Hvordan skal Medicinrådet forholde sig til, hvis et indstillet fagudvalgsmedlem har deltaget i en industribetalt kongres? Det spørgsmål blev diskuteret på seneste møde i Medicinrådet, 9. november.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift