Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kræftens Bekæmpelse: Regionerne bør betale for kongresdeltagelse

Leif Vestergaard Pedersen

Det er regionernes opgave at betale lægers deltagelse i videnskabelige kongresser, mener Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen. Han foreslår, at de økonomiske gevinster, der hentes igennem regionernes medicinindkøbsselskab Amgros, skal sponsorere lægers kongresdeltagelse.

"Der er ingen tvivl om, at læger skal deltage i rejser og efteruddannelse, og det bliver regionerne nødt til at sørge for, at de kan. Det personale, der er i regionshusene, kommer også på efter- og videreuddannelse – det betaler arbejdsgiveren for. Det samme skal man gøre i forhold til lægerne.  Jeg synes, at man skal vælge at sige, at en del af de ekstra rabatter, man får gennem Amgros, i forbindelse med at indkøb af medicin bliver mere effektivt, skal gå til kongresdeltagelse," siger Leif Vestergaard Pedersen.

Hans udmelding kommer som en reaktion på, at samtlige medlemmer af Medicinrådets fagudvalg for reumatologi har valgt at trække sig fra udvalgsarbejdet i kølvandet på Medicinrådets nye habilitetsregler, som blandt andet sætter øget fokus på rejser i forbindelse med kongresser.

Medlemmerne af fagudvalget for reumatologi frygter for kvaliteten af det fremtidige arbejde i fagudvalget, hvis de ikke sikres adgang til internationale faglige kongresser og adgang til at udvikle internationale, videnskabelige netværk, lyder det i en fælles meddelelse fra medlemmerne af fagudvalget og bestyrelsen i Dansk Reumatologisk Selskab.

Leif Vestergaard ser med stor alvor på reumatologernes udmelding og peger på, at Danske Regioners ønske om habilt fagudvalgsarbejde og industribetalt efter- og videreuddannelse går dårligt i spænd.

”Det kan ikke være rigtigt, at arbejdsgiverne på den ene side ønsker, at vi skal have habile fagudvalg og på den anden side ikke vil sørge for at prioritere nødvendige rejser og kongresdeltagelse. Det hænger ikke sammen. Det her er et kæmpe vink med en vognstang til regionerne om, at de er nødt til at finde en løsning på det her problem. Det er et udtryk for, at arbejdsgiverne ikke prioriterer den efter- og videreuddannelse, der skal til blandt de ansatte – selvom de må mene, at det er afgørende at deltage, siden de giver tjenestefri med løn,” siger han.

Medicinrådets nye habilitetspolitik indebærer blandt andet, at medlemmer af et fagudvalg ikke må rejse med et af de firmaer, som har sager under behandling, eller er konkurrent til et firma, som har sager under behandling. Der bliver også kigget på, om der er et mønster i, hvem der har betalt de rejser, som en læge har foretaget de seneste år op til et eventuelt fagudvalgsarbejde.

FORSIDEN LIGE NU

Danske forskere videreudvikler ultrapræcis MR-scanningsteknologi

16. marts 2018 Diagnostik Signe Juul Kraft
En ny, ultrapræcis metode til brug ved MR-scanning af blandt andet kræftpatienter vil blive både billigere og nemmere, hvis det med et nyt projekt fra DTU Elektro lykkes at skabe en såkaldt SPIN BANK.

Nationalt netværk skal sætte fokus på fælles beslutningstagning

16. marts 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) har givet 140.000 kr. til at starte et nyt nationalt netværk for såkaldt ’shared decision making’ (fælles beslutningstagning) inden for strålebehandling af brystkræft.