Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Farvel til KRIS

Steen Werner Hansen

Steen Werner Hansen siger farvel til sit arbejde som formand i KRIS med en tilfredshed over især den hastighed, som KRIS har fået indført ny medicin i Danmark med.

14. juni holdt Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, sit sidste møde. KRIS blev etableret i 2012, og har på sine i alt 25 møder behandlet godt 100 ansøgninger om national ibrugtagning af ny medicin.

”I de fem år, KRIS har eksisteret, har rådet behandlet over 100 ansøgninger. Det, synes jeg, viser noget om den effektivitet, man har formået at få ind i KRIS. Samtidig er mit indtryk, at beslutningerne i høj grad er blevet respekteret, også i de faglige miljøer. Der har i nogle tilfælde været lidt uenighed, men jeg synes i helt overvejende grad, at KRIS’ anbefalinger er blevet taget til sig i de faglige miljøer. KRIS har vist, at man med en faglig vurdering kan komme rigtig langt,” siger Steen Werner Hansen og tilføjer, at det faglige engagement i KRIS har været højt.

”Jeg tror, at medlemmerne samlet set har syntes, at det har været en interessant opgave, hvor man har været med til at fastsætte nogle nye rammer for ibrugtagning af ny medicin i Danmark,” siger han.

Kun en enkelt ting kaster lidt skygge over Steen Werner Hansens tilfredshed over arbejdet i KRIS.

”Jeg kan stadigvæk ærgre mig over, at firmaerne ikke har villet værdsætte den hastighed, som KRIS har kunnet levere varen med, i form af nogle rabatter up front. Det har vi efterlyst, men ikke fået,” siger han.

Nu venter Medicinrådet

I Medicinrådet, der nu fuldt overtager KRIS’ opgave med at vurdere nye lægemidler, skal firmaerne igennem en helt anden proces, fordi økonomi nu er blevet en del af vurderingen af, hvilke lægemidler der skal tages i brug nationalt. Endnu har ingen ansøgninger været så langt i processen, at de har skullet være behandlet i Medicinrådet (den endelige ansøgning kan først sendes i det øjeblik, firmaet har fået Europa-Kommissionens godkendelse). Status lige før sommerferien var, at der var en enkelt ansøgning i proces, oplyser Steen Werner Hansen.

KRIS har medført, at Danmark de seneste år har været blandt de hurtigste i Europa til at tage nye lægemidler i brug på en rationel måde. Medicinrådet vil bestræbe sig på at være lige så hurtigt, fortæller Steen Werner Hansen.

”Der er lagt nogle tidsrammer for Medicinrådet, og dem følger vi selvfølgelig. Men det kan næsten ikke gøres hurtigere, end det blev gjort i KRIS,” siger han.

FORSIDEN LIGE NU

Patienter spiller nøglerolle i fremtidens lungekræftkontrol

17. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Noget af det hotteste på kræftområdet lige nu, og et gennemgående tema på årets WCLC, er ord, der starter med ’patient’: patientinddragelse, patientrapportering, patientoplevet værdi osv.

WCLC bekræfter udsigten til lungekræft som kronisk sygdom

17. oktober 2017 Lungekræft Signe Juul Kraft
WCLC18: Fem-årsoverlevelsen for lungekræftpatienter skal fordobles til 25 procent inden udgangen af 2030. Sådan lyder det erklærede mål i Visionsprojekt Lungekræft, som er resultatet af en visionskonference, som Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) afholdt i…
MSD Branding 160x600 Public

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift