Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

LVS opgiver: Regionerne må selv finde fagudvalgsformand til Medicinrådet

Medicinrådet har bedt regionerne om at finde en formand til fagudvalget for æggestokkræft. Det er første gang, at Medicinrådet gør alvor af den løsningsmodel, som rådet foreslog for et par måneder siden.

Beslutningen skyldes, at det ikke er lykkedes de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) at finde en læge, der både vil deltage i arbejdet og lever op til Medicinrådets habilitetspolitik. Det fortæller den ene af Medicinrådets formænd, Jørgen Schøler Kristensen.

”Vi vil allerhelst have, at det er LVS, der har mulighed for at finde en formand, der både kan og vil og er habil i vurderingen. Men eftersom LVS ikke kan finde en formand, har vi anmodet regionerne om at pege på en formand,” siger Jørgen Schøler Kristensen

I september meldte Medicinrådet en ny model ud for, hvordan den situation, at rådet på daværende tidspunkt manglede syv fagudvalgsformænd, kunne løses. I et bilag til dagsordenen for Medicinrådets møde 14. september skrev rådet, at det oplevede sig som ”sårbart” overfor den eksisterende model, hvor LVS som den eneste instans kunne indstille formænd til fagudvalgene. Rådet bemærkede, at LVS på det tidspunkt i syv tilfælde ikke havde været i stand til at finde habile formænd blandt organisationens medlemmer.

”Det er nødvendigt, at Medicinrådets kommissorium justeres, så LVS ikke er den eneste organisation, der kan anmodes om at indstille formænd til fagudvalgene,” skrev Medicinrådet, der konkret foreslog, at regionerne fremover skulle kunne løfte opgaven.

Forslaget fra Medicinrådet blev blandt andet kritiseret af LVS’ formand Henrik Ullum, som mente, at det ville bringe Medicinrådet tættere på regionerne, hvilket har været et af kritikpunkterne til den oprindelige model for Medicinrådet. Han mener, at det vil sænke formændenes kvalitet og true deres uafhængighed, hvis de bliver udpeget af regioner i stedet for LVS.

FORSIDEN LIGE NU

Medicinrådet anbefaler to nye præparater til kræft i blære og urinveje

14. december 2017 Underlivskræft Nina Bro
Nivolumab og pembrolizumab anbefales af Medicinrådet som mulige standardbehandlinger til kræft i blære og urinveje. Der skal hurtigst muligt udarbejdes en behandlingsvejledning, som rangordner præparaterne i forhold til hinanden, skriver Medicinrådet i…

Medicinrådet vil være fleksibelt over for industribetalte rejser i 2018

28. november 2017 Samfund Signe Juul Kraft
Hvordan skal Medicinrådet forholde sig til, hvis et indstillet fagudvalgsmedlem har deltaget i en industribetalt kongres? Det spørgsmål blev diskuteret på seneste møde i Medicinrådet, 9. november.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift